Vil du på turné med Den kulturelle skolesekken?

Tidligere har forfattere som vil på skoleturné søkt de lokale DKS-administrasjonene i aktuelle fylker eller kommuner, men fra og med høsten 2019 ble søknadsprosessen samlet…

den_kulturelle_skolesekken

Tidligere har forfattere som vil på skoleturné søkt de lokale DKS-administrasjonene i aktuelle fylker eller kommuner, men fra og med høsten 2019 ble søknadsprosessen samlet i én portal. Du kan fortsatt velge hvilke fylker eller kommuner du ønsker å stille deg til disposisjon for.

Ønsker du hjelp til søknaden eller arbeidet med den litterære produksjonen din, kan Forfattersentrum hjelpe deg. Ta kontakt med ida@forfattersentrum.no,  eller ditt lokale avdelingskontor.

Kontaktinformasjon til det avdelingskontorene du tilhører er her: 

https://www.forfattersentrum.no/kontakt/  

Har du spørsmål knyttet til selve søknadsportalen, har Kulturtanken laget en nyttig side med ofte stilte spørsmål:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/ofte-stilte-sporsmal/

Søknadsportalen finner du her:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/