Vil ha brannstasjonen

Den nybakte biblioteksjefen i Trondheim Folkebibliotek har bakgrunn som lærer, og ivrer for å gjøre biblioteket til en enda viktigere møteplass. Biblioteketligger sentralt i det…

trondheimfolkebibliotek

Den nybakte biblioteksjefen i Trondheim Folkebibliotek har bakgrunn som lærer, og ivrer for å gjøre biblioteket til en enda viktigere møteplass. Biblioteketligger sentralt i det historiske området for den første bydannelsenfor tusen år siden. Det er her liket av Olav den Hellige skal ha blitt ført i land etter slaget på Stiklestad i 1030. Magnus den Gode reiste en kirke på stedet for å hedre ham, og det er restene av denne Olavskirka som idag ligger overdekket i folkebibliotekets gårdsrom. Men om biblioteket allerede har tre bygninger, ønsker Berit Skillingsaas Nygård seg brannstasjonen i tillegg.

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Gi alle muligheten til gratis å kunne låne litteratur, både  fag- og skjønnlitteratur.

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Jeg er utdannet lærer, og har valgt å jobbe i biblioteket for å få bli med på å utvikle biblioteket framover til å bli en enda viktigere kulturelle møteplassen for alle.

3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

Det har blitt en viktig  møteplass, hit kommer alle om det er kunnskapssøking, boklån, avislesing eller bare det å treffe noen. Biblioteket
tilbyr i dag andre media enn bare bøker, spesielt er utlånet av musikk og DVD er blitt svært populært.

Også bruk av IT for å utvikle løsninger for publikum og ansatte har endret biblioteket radikalt de siste 20 årene, spesielt når det gjelder selvbetjeningsløsninger. Og statistikken viser at bruken av bibliotekets tjenester har økt dramatisk (i positiv forstand). Dette gjelder både besøkstall og utlånstall, samtidig som antall årsverk har gått ned.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

Her tror jeg at vil foregripe litt spørsmål 5, for jeg tror at møte mellom forfatter og leser er viktig for å inspirere til å velge ulike bøker. Så forfattertreff, hvor forfatterne leser og forteller fra sine bøker har jeg stor tro på. Likedan har jeg stor tro på hjemmesiden vår og tipssiden vår: "Denne vil jeg anbefale " den inspirerer leserne har vi fått tilbakemelding på.

5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

Som vist i forrige spørsmål, så har jeg stor tro på ulike møter mellom forfatterne og lesere og der har vi i biblioteket lang, lang erfaring. Noen av våre gjester er glade i å skrive selv, og skrivekurs med en forfatter som kursleder, vil inspirere.

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

Her i Trondheim har vi et flott folkebibliotek, men jeg ønsker meg enda mer plass, så jeg ønsker at Brannstasjonen kan finne et nytt tilholdssted og at vi kan utvide biblioteket og i tillegg lage et kulturhus med ulike arena, bl.a. scene.