Aktuelt

Vil søke om «litteraturens OL»

  I dag kommer lederen av bokmessa i Frankfurt, Jörgen Boos – en av bok-Europas mektigste menn – til Oslo for å møte NORLA, NFF…

norla_margit_walso_frankfurt-messen

 

I dag kommer lederen av bokmessa i Frankfurt, Jörgen Boos – en av bok-Europas mektigste menn – til Oslo for å møte NORLA, NFF og Fritt Ord og en rekke norske forfattere for å diskutere det norske initiativet.

– Norge som hovedland vil gi et stort antall norske forfattere mulighet til å få oversatt og presentert sine bøker for andre lands lesere, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen. – Det varierer hvor mye det gir i kroner og øre til hver enkelt forfatter, men har betydning for litteraturen som helhet. Dette er også viktig i et kulturutvekslingsperspektiv. Det er viktig å gi flere lesere mulighet til å lese norsk litteratur, på samme måte som det er viktig å oversette andre lands litteratur til norsk. Norge vil kunne vise seg som kulturnasjon og benytte anledningen til også å presentere andre kunst- og kulturuttrykk for resten av verden.

– Bokmessen i Frankfurt er en litteraturens OL-arena, der et land hvert år pekes ut til hovedland. Knapt noen annen internasjonal kulturarena gir så stor samlet oppmerksomhet om ett enkelt land, sier Margit Walsø, leder i NORLA – eksportorganet for norsk litteratur.

– Den voldsomme interessen rundt USA-lanseringene av bøkene til Karl Ove Knausgård, Per Petterson og Åsne Seierstad er lysende eksempler på norsk litteraturs gjennomslagskraft akkurat nå, sier hun.

Målet er å bli hovedland under Frankfurt-messa i 2019.

Da Finland var hovedland i 2014, betød det 7770 presseoppslag internasjonalt, 130 finske bøker ble solgt til tysk allerede før bokmessen hadde startet! Rettighetssalget økte med 60 prosent som følge av messen. New Zealand var hovedland i 2012 og ble nevnt i 9000 presseoppslag bare i Tyskland. Minst 200 rettighetssalg fra 2012-2013, herav116 rettighetssalg til Tyskland, som vanligvis oversetter 10 bøker fra New Zealand i året. Turismen fra Tyskland økte med 14 prosent. Island i 2011 oppnådde lignende effekt: 220 titler oversatt og flere islandske forfattere lå på bestselgerlista i Tyskland etter hovedlandsatsingen.

– Dette er viktig fordi det er en enestående mulighet til å presentere norsk litteratur og norsk kultur i vid forstand på en verdensscene. Og det vil ha store positive ringvirkninger for norsk forfattere og norske forlag både årene i forkant og i mange år etter 2019. Nettopp av den grunn er NFF involvert, sier Trond Andreassen, generalsekretær i NFF og styreleder i NORLA. NFF stiller med 600.000 kroner til prosjektet, Fritt Ord  bidrar  med 1,5 millioner, gjennom Forleggerforeningen er det kanalisert seks millioner kroner, og også Den norske Forfatterforeningen og Norske barne- og ungdomsbokforfattere bidrar til gildet.

– I Frankfurt får vi en enestående sjanse til å vise frem både bredden og høyden i norsk litteratur: allerede etablerte forfatterskap og ikke minst nye, sterke stemmer innen alle sjangre. Dette er en unik mulighet til at enda flere norske forfattere skal nå ut til et internasjonalt publikum i årene som kommer.  En satsing på denne internasjonale bransjearenaen kan gi norsk kultureksport et kraftig oppsving. Slike sjanser vokser ikke på trær, sier Walsø.