Weras tekster № 3

I ukene som kommer vil det på denne nettsiden derfor gå en serie med stoff av Sæther. Noe vil være tekstutdrag fra essays og bøker,…

Foto: Wera Sæther

I ukene som kommer vil det på denne nettsiden derfor gå en serie med stoff av Sæther. Noe vil være tekstutdrag fra essays og bøker, annet tekster som ikke har vært trykte, men som Sæther sender og har sendt over internett. Når vi publiserer bilder av henne, står de som autonome verk; er kunst, ikke illustrasjon. Dagens bilder er av Gudemakere i gudinnestrøket i Kolkata, Vest-Bengal.