Weras tekster № 5

I mars og april går en serie med stoff om Wera Sæther – gjennom kunst gjortav henne. Noe vil være tekstutdrag fra essays og bøker, annet…

© Wera Sæther

I mars og april går en serie med stoff om Wera Sæther – gjennom kunst gjortav henne. Noe vil være tekstutdrag fra essays og bøker, annet tekster som ikke har vært trykte, men som Sæther sender og har sendt over internett.