Weras tekster videre

Takk til Wera Sæther for å ha lånt oss tekster og bilder gratis for denne serien. Og lykke til med arbeidet som hun gjør i…

© Wera Sæther

Takk til Wera Sæther for å ha lånt oss tekster og bilder gratis for denne serien. Og lykke til med arbeidet som hun gjør i Bangladesh og Vest-Bengal; et arbeid som den aktuelle fabrikkulykken i Bangladesh er et av mange bevis på viktigheten og aktualiteten av.