Aktuelt

Widvey kulturminister, Åmås statssekretær

Widvey er enn så lenge et ubeskrevet blad i kultursammenheng.  Les mer om Widvey her: http://no.wikipedia.org/wiki/Thorhild_Widvey Det er grunn til å tro at Knut Olav Åmås…

widvey_amas

Widvey er enn så lenge et ubeskrevet blad i kultursammenheng. 

Det er grunn til å tro at Knut Olav Åmås vil overta Kjersti Stensengs rolle som statssekretær opp mot kultur- og litteraturfeltet.

Åmås er kjent som liberalist og motstander av bokloven. Da han skrev en kommentar om den nye regjeringen i går, skrev han at regjeringen har tre mulige «quick fixes» som etter hans mening kan være sterke symbolsaker og de første stegene for å meisle ut en ny, borgerlig kulturpolitikk:

Skroting av bokloven 

En gaveforsterkingsordning (staten plusser på når kunstnere skaffer seg støtte fra private)

Et raskt vedtak om å bevare Y-blokka og Høyblokka.

Han skriver også:

«Forhåpentlig vil budsjettet fra de borgerlige om noen uker ikke reversere den foreslåtte økningen til de rødgrønne, som for første gang bringer kultur opp på 1 prosent av statsbudsjettet. Det ville være et både uheldig og unødvendig signal i en liten og beskjeden sektor med stor samfunnsbetydning.»