Widvey og Walsø til Frankfurt-messen

Regjeringen fremmer i løpet av høsten et forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til en søknad om at…

widvey_og_walso

Regjeringen fremmer i løpet av høsten et forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til en søknad om at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019. 

NORLA har i lang tid arbeidet med å få realisert prosjektet, i nært samarbeid med en samlet norsk bok- og kulturbransje og flere private stiftelser.
 
Særlig viktig blir det å få vist eksponeringsmulighetene som tilbys hovedlandet, både for landets litteratur og også for mange andre kunstformer. Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa, og gjennomslag i det tyske litterære markedet fører ofte norske forfattere videre ut i verden. Bokmessen i Frankfurt er fremfor alt en global kulturarena.

Kulturministeren besøker bokmessen i Frankfurt onsdag 14. oktober. Hun vil få møte representanter fra både internasjonal og norsk bokbransje, ha samtaler med bokmessens ledelse, samt treffe representanter for tidligere og kommende hovedland. Hovedland i år er Indonesia, mens Finland var hovedland i 2014. I tillegg vil Widvey få en smakebit på eksponeringen bokmessens hovedland får også for andre kunstformer, gjennom tallrike kunstutstillinger, konserter og kulturarrangementer både i Frankfurt og Tyskland forøvrig. Kulturministeren vil være tilgjengelig for norsk presse under besøket.

Widvey har tidligere uttalt at posisjonen som hovedland er en unik sjanse til å vise verden det beste av norsk litteratur og løfte fram norsk litteratur på det internasjonale markedet. Hun vektlegger også at Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt vil gi god Norges-profilering og markedsføring av norsk næringsliv over hele verden.