– Widvey på ville veier

"Den forrige regjeringen brukte store ressurser på å utrede en ny og modernisert variant av garantiinntektsordningen. Dette resulterte i at garantiinntekten i de kommende årene…

thorhild_widvey_foto_thomas_haugersveenstatsministerens_kontor
"Den forrige regjeringen brukte store ressurser på å utrede en ny og modernisert variant av garantiinntektsordningen. Dette resulterte i at garantiinntekten i de kommende årene vil fases ut ettersom mottakerne blir pensjonister, og erstattes av en ordning med tiårig arbeidsstipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere. Det er denne kompensasjonsordningen regjeringen nå vil fjerne," skriver kronikkforfatteren.