Yngve Slettholm ny leder i Norsk kulturråd

Yngve Slettholm er i statsråd oppnevnt som ny leder av Kulturrådet fra 2012 til og med 2015. Han overtar etter Bentein Baardson og blir faglig ansvarlig for forvaltningen av 1,2 milliarder kroner, bevilget av staten. Slettholm er komponist og har blant annet jobbet som statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.

Asta Busingye Lydersen oppnevnes som 1. nestleder og Arnfinn Bjerkestrand som 2. nestleder i rådet. Marianne Olsen og Iren Reppen oppnevnes som medlemmer for samme periode. Arne Fagerholt og Ingar Sletten Kolloen oppnevnes som medlemmer i rådet for 2012 og 2013.

Yngve Sletteholm

Yngve Slettholm er i statsråd oppnevnt som ny leder av Kulturrådet fra 2012 til og med 2015. Han overtar etter Bentein Baardson og blir faglig ansvarlig for forvaltningen av 1,2 milliarder kroner, bevilget av staten. Slettholm er komponist og har blant annet jobbet som statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.

Asta Busingye Lydersen oppnevnes som 1. nestleder og Arnfinn Bjerkestrand som 2. nestleder i rådet. Marianne Olsen og Iren Reppen oppnevnes som medlemmer for samme periode. Arne Fagerholt og Ingar Sletten Kolloen oppnevnes som medlemmer i rådet for 2012 og 2013.

– Kulturrådet har fått flere nye oppgaver og er vårt viktigste kulturstyre, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. – Rådet har personer med bred og sterk kunst- og kulturfaglig bakgrunn innen scenekunst, musikk, litteratur, billedkunst, kulturvern, mangfold og lokalt kulturliv, sier Huitfeldt.
Norsk kulturråd har 10 medlemmer med fire upersonlige varamedlemmer oppnevnt av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene skal være rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.