Ytringsfrihetspris i 25 år (3)

2003: Pramoedya Ananta Toer, Indonesia                 Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) var en indonesisk forfatter, essayist og polemiker. Han mottok en rekke internasjonale…

Public Domain Fil, Wikipedia: Pramudya Ananta Tur Kesusastraan Modern Indonesia p226.jpg Created: circa 1955

2003: Pramoedya Ananta Toer, Indonesia                

Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) var en indonesisk forfatter, essayist og polemiker. Han mottok en rekke internasjonale priser. 

Utdrag fra begrunnelsen: «I alle disse årene har han stått urokkelig fast i sin rolle og oppgave som forfatter og intellektuell: Å tale den vanlige manns sak, å gi stemme til den vanlige manns lidelser og fortvilelse, men også hans håp og overlevelsesvilje. Prisen han har måttet betale for dette, ofte bokstavelig talt på kroppen, har vært høy.»

https://en.wikipedia.org/wiki/Pramoedya_Ananta_Toer

 

2004: Ragıp Zarakulo, Tyrkia                    

Ragıp Zarakolu, født i 1948 på Büyükada i Tyrkia, er en tyrkisk forfatter, forlegger, oversetter og menneskerettighetsaktivist. Han vokste opp blant greske og armenske naboer på Büyükada og har alltid vært en forsvarer av minoritetenes rettigheter. Siden 1968 har han vært skribent i tidsskriftene Ant og Yeni Ufuklar. Han har mottatt en rekke priser, men har også blitt

etterforsket og tiltalt på grunn av sitt arbeid for menneskerettigheter. Han har skrevet essaysamlinger, redigert antologier og oversatt bøker av blant andre Isac Babel, Ilya Ehrenburg og Che Guevara. Zarakolu støttet til å begynne med, sammen med flere andre intellektuelle Erdoğan-regimets reformer, men angret etter hvert den halvhjertede støtten. «Vi ble bedratt, men det er ikke noe nytt i dette landet. Dette regimet er nå ikke annerledes enn militærdiktaturet på 80-tallet,» uttalte han.  

Ragıp Zarakolu ble arrestert i oktober 2011 i forbindelse med en etterforskning av den kurdiske organisasjonen KCK. Han ble løslatt i april 2012. I 2018 ble Zarakolu etterlyst i forbindelse med en pågående rettssak, men tyrkiske myndigheter trakk etter en stund etterlysningen tilbake. I skrivende stund bor han i Sverige.    

Prisen ble overrakt i Istanbul i 2004 av DnFs Eugene Schoulgin, samt formannen i den tyrkiske forfatterforeningen Cetin Tüzüner og ordføreren i Tyrkisk PEN Üsrün Akmen. 

Ragip Zarakolu var den andre tyrkeren som mottok DnFs Ytringsfrihetspris. Første gang Zarakulo ble arrestert og fikk en dom var i 1974. Siden den gang har han tilhørt de mest standhaftige forkjemperne for minoritetenes rettigheter i Tyrkia. Han har forsvart likeverdet til ikke bare kurdere, men også armenere, grekere, jøder og alevitter. I 1977 grunnla han sammen med sin kone forlaget Belge. Dette ble et pustehull for de opposisjonelle tyrkiske forfatterne, men også en åpen dør både mot verdenslitteraturen og den kritiske idéhistorien som ble skrevet fra 1970-tallet og fram til i dag. 

I 1996 ble alt dette for meget for myndighetene, og sikkerhetspolitiet sprengte bygningen der forlaget holdt til. I dag ligger forlaget i en kjeller midt i byens sentrum, et steinkast fra Hagia Sofia, og er bokstavelig talt et undergrunnsforlag. Trass i stadige trakasserier fra det tyrkiske rettsvesenet, som fortsetter å gi ham store bøter, har Ragip Zarakolu klart å opprettholde forlagets ambisiøse utgivelsesprogram. Så seint som i fjor ble han dømt for to av bøkene han utga: En som forsøkte å argumentere for et forlik mellom tyrkerne og armenerne, og en annen som beskrev livet i en av de over 3500 landsbyene som den tyrkiske hæren jevnet med jorden i sitt forsøk på å nøytralisere det kurdiske partiet PKK. Ragip Zarakolu har også skrevet fire egne bøker, to av dem skjønnlitterære. Han ble for noen år siden invitert til å tale ved PEN Internationals kongress i Tromsø, men ble nektet utreise på flyplassen i Istanbul.

https://www.icorn.org/writer/ragip-zarakolu

 

2005: Tsegaye Gabre-Medhin, Etiopia 

(utdelt posthumt i New York)  

Tsegaye Gabre-Medhin (1936-2006) ble født i Ambo, Shoaprovinsen i Etiopia, og var ved offentliggjøringen av Ytringsfrihetsprisen bosatt som flyktning i New York. Den 25. februar 2006 døde han imidlertid av nyresvikt. Han var orientert om pristildelingen, men hadde ennå ikke formelt mottatt den ettersom DnFs samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Washington tok lengre tid enn forventet. 

Daværende nestleder Terje Holtet Larsen representerte Den norske Forfatterforening under en minneseremoni i New York den 4. mars 2006 – sju dager etter Gabre-Medhins død. Til stede var også en representant for det norske konsulatet i New York, og prisen ble utdelt posthumt. 

Tsegaye Gabre-Medhin var poet, dramatiker og essayist, men også menneskeretts- og 

ytringsfrihetsforkjemper. Han ble fengslet og torturert flere ganger for sitt arbeid, og levde i eksil i USA fra 1998 og fram til sin død. Dette var første gang at Ytringsfrihetsprisen gikk til en afrikansk forfatter og ytringsfrihetsforkjemper. Få afrikanske land har til nå utviklet sin egen, nasjonale litteratur, med enkelte unntak av verker skrevet på engelsk, fransk, arabisk og til en viss grad swahili og amharisk. Opprinnelig, afrikansk litteratur og litterære tradisjoner er lite kjent utenfor hjemlandenes grenser og mange lokale språk er truet av utryddelse. 

Menneskerettighetsaktivister i Afrika som også arbeider for tale- og trykkefrihet fengsles og tortureres hele tiden uten at det fører til overskrifter eller notiser i vestlige medier. DnF ønsket med denne tildelingen å sette fokus på ytringsfrihetens kår på dette kontinentet. Situasjonen i Etiopia bekymrer både politikere og menneskerettighetsforkjempere verden over. Det rapporteres stadig om forfølgelser og drap på demonstranter, fagforeningsfolk og opposisjonelle.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsegaye_Gabre-Medhin

 

2006: Simin Behbahani, Iran                    

Simin Behbahani (1927-2014) var iransk poesis førstedame og hennes innsats for ytringsfriheten har vært uvurderlig. Hun fikk flere priser for denne innsatsen, blant annet DnFs Ytringsfrihetspris. Simin Behbahani ble stedt til hvile 22. august 2006, men iranske myndigheter tillot ikke at  hun ble gravlagt der hun selv hadde ønsket det, nemlig i «Emamzideh Taher», hvor andre forfattere og ytringsfrihetsforkjempere ligger. Myndighetene satte også en stopper for den iranske forfatterforeningens formelle tilstedeværelse i begravelsen. De fikk ikke anledning til å komme med sin siste hilsen. 

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/til-bebehanis-minne

https://www.britannica.com/biography/Simin-Behbahani

 

2007: Tsering Woeser, Tibet                        

Tsering Woeser (1966-) er en av de få tibetanske stemmene som snakker om Kinas undertrykkelse og kolonialisering av Tibet. I tillegg til sitt virke som forfatter representerer hun en generasjon av frittalende bloggere i Kina som bruker internett til å utfordre statsmonopolet på informasjon og meninger. Tsering Woeser ble sammen med sin mann, forfatteren Wang Lixiong, invitert til å ta imot prisen på Forfatterforeningens årsmøte i 2008. Det var lenge usikkert om hun ville få utstedt pass av kinesiske myndigheter slik at hun kunne delta på møtet, men det endte med at hun ikke fikk utstedt pass. Hennes mann Wang Lixiong fikk derimot reise, og han mottok prisen på vegne av Woeser. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Woeser

https://highpeakspureearth.com/category/woeser/

 

2008: Normando Hernández González, Cuba            

Normando Hernández González (1969-) er en kubansk skribent og journalist. Han ble den første latinamerikaner som fikk prisen siden Perus tidligere statsminister Yehude Simon Munaro mottok prisen i 1999 (Munaro satt på den tiden i fengsel i Lima under regimet til president Alberto Fujimori). 

Normando Hernández González tilhørte gruppen av 75 opposisjonelle som våren 2003 ble idømt lange fengselsstraffer etter en arrestasjonsbølge. Mishandling, dårlig kosthold og uhygieniske forhold i fengselet gjorde ham alvorlig syk, og på et tidspunkt var vekten hans nede i 52 kilo. I forbindelse med prisutdelingen anmodet Den norske Forfatterforening kubanske myndigheter om å sette ham fri på humanitært grunnlag.

Daværende leder Anne Oterholm og leder for Internasjonalt utvalg Henrik Hovland delte ut prisen til hans familie på Cuba i mai 2009. NRK Søndagsrevyen var til stede og dekket begivenheten for det norske folk. 

Normando Hernández González fikk dommen på 25 års fengsel for ha skrevet kritiske artikler om Cubas skolesystem og helsevesen. Artiklene ble publisert i utenlandske medier. Spanske myndigheter klarte imidlertid i samarbeid med den katolske kirken å få ham benådet i 2010. I dag lever González i USA.  

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/ytringsfrihetsprisen-2008-normando-hernandez-gonzalez

https://en.wikipedia.org/wiki/Normando_Hern%C3%A1ndez_Gonz%C3%A1lez