Aktuelt

Ytringsfrihetspris i 25 år (5)

I foreningens handlingsplan for 2018-2019 står følgende å lese under avsnittet Ytringsfrihet og internasjonalt arbeid: ”Forfatterforeningen vil forsvare ytringsfrihetens vilkår. Vi vil i enda større grad…

Foto: BookReporter

I foreningens handlingsplan for 2018-2019 står følgende å lese under avsnittet Ytringsfrihet og internasjonalt arbeid: ”Forfatterforeningen vil forsvare ytringsfrihetens vilkår. Vi vil i enda større grad enn i dag søke å synliggjøre prisen og det arbeidet ytringsprisvinnerne representerer. Vi vil derfor også følge opp tidligere vinnere av prisen.” Lederen i foreningens Internasjonale Utvalg, Øivind Hånes har skrevet om alle 25 prisvinnerene. De har vært presentert fem om gangen i fem artikler. Her er den femte signert Øivind Hånes:

2014: Nguyen Xuan Nghia, Vietnam                    

Begrunnelse: 

Den norske Forfatterforening har valgt å gi foreningens ytringsfrihetspris for 2014 til den vietnamesiske forfatteren, journalisten og bloggeren Nguyen Xuan Nghia (1950-). Nghia ble arrestert i september 2008 for å ha ”fornærmet det vietnamesiske kommunistpartiet og dermed det vietnamesiske folk”, og fikk en dom på seks år, som også inneholdt to tremåneders perioder i fullstendig isolasjon. Han ble satt fri i september 2013, men ble samtidig idømt tre års husarrest, som han nå soner i sitt hjem. I fengselet pådro han seg alvorlig sykdom.  

Nguyen Xuan Nghia er en 64 år gammel poet, prosaist, journalist og essayist. Han er medlem av Hai Phong Association of Writers og en av grunnleggerne av den forbudte demokratibevegelsen kjent som Bloc 8406. Han fikk i 2003 publiseringsforbud på grunn av sine prodemokratiske aktiviteter. Han ble arrestert under en politiaksjon der dusinvis av aktivister ble arrestert, inkludert mange forfattere, avisjournalister og bloggere, og dette signaliserte starten på en fornyet bølge av omfattende aksjoner mot dissidenter i Vietnam. 

Den 9. oktober 2009, etter en summarisk rettssak som varte i et par timer, ble han dømt for å drive propaganda mot regjeringen, etter en paragraf som forbyr «all propaganda mot det kommunistiske styresettet» samt «ærekrenkende påstander som undergraver nasjonal sikkerhet, offentlig orden og folkets tillit til partiet.» I sin poesi, prosa og artikler ble han anklaget for å «fornærmelse kommunistpartiet i Vietnam, forvrenge situasjonen i landet, spotte og vanære landets ledere, kreve et pluralistisk flerpartisystem, og forsøk på å verve folk til opposisjonsbevegelsen.» 

https://pen.org/advocacy-case/nguyen-xuan-nghia/

 

2015: Av hensyn til prisvinnerens sikkerhet ble navnet ikke offentliggjort. 

2016: Jael Uribe, Den dominikanske republikk            

Begrunnelse: 

Den norske Forfatterforening tildeler årets Ytringsfrihetspris til forfatteren, designeren og maleren Jael Uribe (1975-) fra Den dominikanske republikk. Hun er leder for stiftelsen Women Poets International Movement og initiativtaker til Woman Scream International Poetry and Arts Festival – en verdensomspennende festival som går av stabelen i mars hvert år. Her tar man i bruk poesi og andre kunstneriske virkemidler for å skape bevissthet om kvinners vanskelige situasjon i ulike deler av verden. Denne festivalen fungerer som en utskytningsrampe for både kjente og ukjente kvinnelige poeter og artister og gir dem mulighet til å nå ut til et internasjonalt publikum.

Uribe ble født i hovedstaden Santo Domingo i 1975 og er utdannet ved Universitetet her. Hun skriver både poesi og prosa og har viet mye av sin tid til utvikling av kulturprosjekter som fremmer kvinnelig samtidspoesi internasjonalt. Blant hennes prosjekter kan nevnes poesikonkurranser for kvinner, internasjonale poesiarrangementer, poesiantologier og poesikonserter. Fokuset er hele tiden å løse kvinners problemer med ikkevoldelige midler. 

Vi mener Uribe er en meget verdig mottaker av prisen av flere grunner. Hun fokuserer på undertrykking av kvinner og kvinners ytringsfrihet i alle deler av verden; hun har brukt store deler av sin tid og kapasitet til å organisere internasjonale nettverk for andre kvinnelige poeter og forfattere; hun er en svært dyktig arrangør av festivaler og andre store evenementer, og hun regnes selv som en drivende god poet. Ringvirkningene av hennes arbeid er derfor særdeles omfangsrike, og vi mener denne prisen vil komme mange kvinner over hele verden til gode. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jael_Uribe

 

2017: Aslı Erdoğan, Tyrkia                         

Begrunnelsen: 

DnFs Ytringsfrihetspris for 2017 går til den tyrkiske forfatteren Aslı Erdoğan. Hun er en internasjonalt anerkjent prosaist, og fire av hennes bøker er oversatt til norsk. Hun har kanskje mer enn noen annen forfatter blitt selve symbolet på den katastrofale utviklingen i Tyrkia. Kuppforsøket i juli 2016 var en gavepakke til det sittende regimet, og de har benyttet dette til å innføre en vedvarende unntakstilstand hvis egentlige formål er å kneble all opposisjon. Over hundre tusen mennesker er buret inne uten lov og dom, og et like stort antall er fratatt sine jobber og sitt inntektsgrunnlag. Aslı Erdoğan ble hentet av politiet og satt i varetekt i forbindelse med razziaen mot avisen Özgür Gündem, som har publisert flere av hennes artikler der hun argumenterer for en fredelig forsoning mellom Tyrkias ulike folkegrupper. Men det sittende regimet definerer ytringer som tar til orde for en fredelig løsning med kurderne som ”oppfordring til terrorisme”, og hun ble dermed varetekstfengslet med alt hva det innbærer av ydmykende soningsforhold. Du kan ganske enkelt ikke snakke om fred i tyrkisk offentlighet uten å bli definert som terrorist. Regimets strategi er å vedlikeholde og forsterke fiendebilder for å øke oppslutningen om sin politikk. Krigføring som valgkamp. Realiteten er: Hold kjeft eller få livet ditt ødelagt. Aslı Erdoğan er nå satt fri fra varetekt, men venter fortsatt på en dom. Muligheten for at det blir livsvarig fengsel kan ikke utelukkes. 

Tyrkias rolle i Europa er ved et skjebnepunkt. Landet – som har blitt et paranoid skrekkregime for annerledes tenkende – har over halvparten av verdens registerte fengslede journalister og forfattere, en rekord som ikke er spesielt flatterende med tanke på at dette er et NATO-land som Norge via denne alliansetilknytningen er forpliktet til å forsvare.    

Det er kanskje en dråpe i havet, og det er så fortvilende mange andre tyrkiske forfattere, journalister og skribenter som er fratatt jobb, inntekt, livsgrunnlag, familie og liv som kunne og burde ha vært med oss her i dag, men ikke desto mindre er det en glede å kunne dele ut årets Ytringsfrihetspris til en av dem som virkelig har fått smake det tyrkiske regimets brutalitet: Aslı Erdoğan.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Asl%C4%B1_Erdo%C4%9Fan

 

2018: Vinnerens navn vil bli offentliggjort på årsmøtet den 24. mars.