Ytringsfrihetspris til Ma Thida

DnF gir hvert år ut en ytringsfrihetspris. Årsaken til at vi kan gjøre dette, er en gave fra Kulturdepartementet, som gjorde at DnF kunne fordele…

DnF gir hvert år ut en ytringsfrihetspris. Årsaken til at vi kan gjøre dette, er en gave fra Kulturdepartementet, som gjorde at DnF kunne fordele 100 000 kroner. I 2009 doblet KD prisbeløpet, slik at DnF nå gir en pris på 200 000 kroner, som i år går til Ma Thida fra Burma. Thida er en anerkjent skjønnlitterær forfatter, og i tillegg redaktør og lege. Hun har mottatt flere priser/stipendier fra utlandet, men er nå tilbake i Burma. Å gi prisen til Thida viser at opposisjonen i Burma består av mer enn Aung San Suu Kyi. Burma er på 174 plass på lista til Reportere Uten Grenser over land med manglende ytringsfrihet. Kun Iran, Turkmenistan, Nord Korea og Eritrea ligger dårligere an. Dette er den første gangen DnFs Ytringsfrihetspris går til noen fra Burma.

I en pressemelding fra DnF heter det blant annet:

Det er første gang Forfatterforeningens ytringsfrihetspris går til en person fra Burma. Ved å tildele Ma Thida årets ytringsfrihetspris vil Forfatterforeningen minne om at selv om Aung San Suu Kyi har sluppet ut av husarrest, ligger Burma fremdeles på 174. plass på Reportere uten grenser sin liste når det gjelder ytringsfrihet. Kun Iran, Turkmenistan, Nord Korea og Eritrea ligger dårligere an.

Ma Thida ble arrestert i 1993. Hun ble dømt til 20 års fengsel for å ha forstyrret alminnelig ro og orden, hatt kontakt med illegale organisasjoner og delt ut ulovlig litteratur. Nesten seks år senere ble hun satt fri av humanitære grunner.

I land hvor myndighetene legger klare begrensinger på alle direkte ytringer, er den skjønnlitterære forfatterens arbeid ofte uvurderlig. Iblant er den eneste muligheten å skrive og lese mellom linjene.

Den norske Forfatterforening gratulerer Ma Thida med ytringsfrihetsprisen for 2010!