Ytringsfrihetspris til Thorvald Steen

 Prisen er uttrykk for anerkjennelse av hans innsats for demokrati, ytringsfrihet, menneskerettigheter og for internasjonalt samarbeid. Steen var formann i Den norske Forfatterforening fra 1991 til…

thorvald_steen

 Prisen er uttrykk for anerkjennelse av hans innsats for demokrati, ytringsfrihet, menneskerettigheter og for internasjonalt samarbeid.

Steen var formann i Den norske Forfatterforening fra 1991 til 1997 og æresmedlem siden 1997. Han har vært styremedlem Norsk PEN og hatt internasjonale verv. I 2003 mottok han Stortingets statsstipend.

Tre av Steens romaner utkommer i Tsjekkia: Vekten av snøkrystallerKamelskyer og Det hvite badehuset