Ytringsfrihetsprisen 2007

Bakgrunnen for denne prisen er Kulturdepartementets gave i anledning Forfatterforeningens hundreårsjubileum i 1993; en årlig ytringsfrihetspris pålydende 100000 kroner. Denne prisen skal gis en forfatter…

Ytringsfrihetsprisen 2007: Tsering Woeser

Bakgrunnen for denne prisen er Kulturdepartementets gave i anledning Forfatterforeningens hundreårsjubileum i 1993; en årlig ytringsfrihetspris pålydende 100000 kroner. Denne prisen skal gis en forfatter eller skribent som har gjort en enestående innsats for ytringsfrihet og toleranse.

Tsering Woeser ble født i Tibet i 1966. Hun fikk sin utdannelse ved South West University for Nationalities i Chengdu, Kina, og arbeidet senere som redaktør for tidsskriftet Tibetan Literature. Her publiserte hun blant annet tekster av kinesiske og tibetanske forfattere som ikke fikk utgitt disse andre steder på grunn av såkalt sensitivt innhold.

I juli 2006 ble hennes to Internett-blogger stengt av kinesiske myndigheter. I et intervju i 2006, uttalte Tsering Woeser selv at ”selv om bloggene mine er stengt, så kan de ikke hindre meg i fra å snakke og skrive”. Det er vanskelig for oss i Norge å forstå hva en slik uttalelse faktisk innebærer for en som bor og arbeider i Kina ettersom de forholdene vi arbeider under er så ekstremt forskjellige.

Styrets begrunnelse for tildelingen av ytringsfrihetsprisen for 2007 er:
Styret i Den norske Forfatterforening er overbevist om at vi i årets prisvinner har funnet en verdig mottaker som modig har valgt å publisere sine bøker, selv om de har et innhold som betraktes som kontroversielt av de kinesiske myndigheter. Samtidig har hun kjempet for ytringsfrihet gjennom sine artikler og forskjellige blogger, hvor hun også skriver om den kinesiske undertrykkelsen og kolonialiseringen av Tibet. Den norske Forfatterforeningen verdsetter at Tsering Woeser tilhører en ny generasjon av bloggere i Kina som utfordrer statsmonopolet på informasjon gjennom Internett. Etter vår oppfatning har vi gjennom årets tildeling funnet fram til en kvinnelig forfatter som befinner seg midt oppi en av de viktigste kampene for ytringsfrihet i vår tid.