Ytringsfrihetsprisen 2010: Ma Thida

Forfatterforeningens ytringsfrihetspris 2010 er tildelt Ma Thida fra Burma. Thida er en anerkjent skjønnlitterær forfatter, og i tillegg redaktør og lege. Å gi prisen til Thida viser at opposisjonen i Burma består av mer enn Aung San Suu Kyi.

Foto: Mette Karlsvik

Forfatterforeningens ytringsfrihetspris 2010 er tildelt Ma Thida fra Burma. Thida er en anerkjent skjønnlitterær forfatter, og i tillegg redaktør og lege. Å gi prisen til Thida viser at opposisjonen i Burma består av mer enn Aung San Suu Kyi. Det er første gang Forfatterforeningens ytringsfrihetspris går til en person fra Burma. Ved å tildele Ma Thida årets ytringsfrihetspris vil Forfatterforeningen minne om at selv om Aung San Suu Kyi har sluppet ut av husarrest, ligger Burma fremdeles på 174. plass på Reportere uten grenser sin liste når det gjelder ytringsfrihet. Kun Iran, Turkmenistan, Nord Korea og Eritrea ligger dårligere an. Ma Thida ble arrestert i 1993. Hun ble dømt til 20 års fengsel for å ha forstyrret alminnelig ro og orden, hatt kontakt med illegale organisasjoner og delt ut ulovlig litteratur. Nesten seks år senere ble hun satt fri av humanitære grunner. I land hvor myndighetene legger klare begrensinger på alle direkte ytringer, er den skjønnlitterære forfatterens arbeid ofte uvurderlig. Iblant er den eneste muligheten å skrive og lese mellom linjene. Den norske Forfatterforening gratulerer Ma Thida med ytringsfrihetsprisen for 2010!