Ytringsfrihetsprisen 2011: Ales Bjaljatski

Prisen skal gis en forfatter eller skribent som har gjort en enestående innsats for ytringsfrihet og toleranse, og har tidligere vært tildelt blant annet  Amos…

Foto © Den norske Helsingforskomité

Prisen skal gis en forfatter eller skribent som har gjort en enestående innsats for ytringsfrihet og toleranse, og har tidligere vært tildelt blant annet  Amos Oz, Anna Politkovskaja og Dawit Isaak.

Ales Bjaljatski har studert hviterussisk litteratur og er medlem av forfatterforeningen i Hviterussland, men er likevel mest kjent for sitt arbeid som leder gjennom 15 år for menneskerettighetsorganisasjonen Viasna. 4. august i fjor ble Ales Bjaljatski dømt til fire og et halvt års fengsel for skattundragelse samt til inndragning av eiendom. Rettsprosessen brøt med omtrent alle Hviterusslands internasjonale forpliktelser, og Ales Bjaljatski soner nå dommen i en tvangsarbeidsleir.

Menneskerettsorganisasjonen Bjaljatski leder er Hviterusslands viktigste menneskerettighetsorganisasjon, og er kjent for å ha gitt juridisk og materiell hjelp til ofre for regimets overgrep. I det hviterussiske diktaturet har Viasna vært den viktigste kilden til informasjon om overgrepene som har blitt stadig intensivert. Som en represalie for arbeidet sitt, har Viasna blitt nektet registrering og har dermed måttet operere uoffisielt. Bjaljatski, som leder Viasna, ble tvunget til å åpne konti i utlandet ettersom dette var eneste måten arbeidet kunne videreføres, blant annet med økonomisk støtte fra utenlandske menneskerettsorganisasjoner og bistandsgivere.

Ales Bjaljatski er nominert til Nobels Fredspris flere ganger. Utdelingen av Forfatterforeningens ytringsfrihetspris vil finne sted på Forfatterforeningens årsmøte, søndag 25. mars.

Den norske Forfatterforening gratulerer Ales Bjaljatski med prisen.