Ytringsfrihetsprisen 2014 til Nguyen Xuan Nghia

Nguyen Xuan Nghia ble arrestert i september 2008 – for å ha ”fornærmet det vietnamesiske kommunistpartiet og dermed det vietnamesiske folk” – og fikk en…

ngien

Nguyen Xuan Nghia ble arrestert i september 2008 – for å ha ”fornærmet det vietnamesiske kommunistpartiet og dermed det vietnamesiske folk” – og fikk en dom på seks år, som også inneholdt to tremåneders perioder i fullstendig isolasjon. Han ble satt fri fra fengselet i september 2014, men ble samtidig idømt tre års husarrest, som han nå soner i sitt hjem.

Nghia er en 64 år gammel poet, prosaist, journalist og essayist. Han er medlem av Hai Phong Association of Writers og en av grunnleggerne av den forbudte demokratibevegelsen kjent som Bloc 8406. Han fikk i 2003 publiseringsforbud på grunn av sine prodemokratiske aktiviteter. Han ble arrestert under en politiaksjon der dusinvis av aktivister ble arrestert, inkludert mange forfattere, avisjournalister og bloggere, og dette signaliserte starten på en fornyet bølge av omfattende aksjoner mot dissidenter i Vietnam.

Den 9. oktober 2009, etter en summarisk rettssak som varte i et par timer, ble han dømt for å drive propaganda mot regjeringen, etter en paragraf som forbyr "all propaganda mot det kommunistiske styresettet" samt "ærekrenkende påstander som undergraver nasjonal sikkerhet, offentlig orden og folkets tillit til partiet." I sin poesi, prosa og artikler ble han anklaget for å "fornærme kommunistpartiet i Vietnam, forvrenge situasjonen i landet, spotte og vanære landets ledere, kreve et pluralistisk flerpartisystem, og forsøk på å verve folk til opposisjonsbevegelsen." Nghia har i fengselet pådratt seg alvorlig sykdom, grunnet mangelfull tilgang på legebehandling gjennom seks års fangenskap.

Om prisen:

Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris ble gitt som gave fra Kulturdepartementet til Forfatterforeningens 100-årsjubileum i 1993. Prisen er i dag på 200 000 kroner og skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

 

Prisen blir delt ut på Forfatterforeningens årsmøte søndag 22. mars klokka 13.30 på Hotel Bristol i Oslo. Prisvinneren har ikke anledning til å dra ut av hjemlandet, men hans kone vil være til stede for å motta prisen.