Ytringsfrihetsprisen til Jael Uribe

Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter…

Jael Uribe på DnFs årsmøte 2017, foto: Mette Karlsvik

Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.
 
Begrunnelse for tildelingen:

Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris for 2016 tildeles poeten Jael Uribe fra Den dominikanske republikk. Hun er leder for stiftelsen Women Poets International Movement og initiativtaker til Woman Scream International Poetry and Arts Festival – en global festival som går av stabelen i mars hvert år. Her tar man i bruk poesi og andre kunstneriske virkemidler for å skape bevissthet om kvinners situasjon i ulike deler av verden. Festivalen fungerer som en utskytningsrampe for både kjente og ukjente kvinnelige poeter og artister og gir dem mulighet til å nå ut til et internasjonalt publikum.
 
Uribe ble født i hovedstaden Santo Domingo i 1975 og er utdannet ved universitetet der. Hun skriver både poesi og prosa og har viet mye av sin tid til utvikling av kulturprosjekter som fremmer kvinnelig samtidspoesi internasjonalt. Blant hennes prosjekter kan nevnes poesikonkurranser for kvinner, internasjonale poesiarrangementer, poesiantologier og poesikonserter. Fokuset er hele tiden å løse kvinners problemer med ikkevoldelige midler.
 
DnF mener Uribe fortjener prisen av flere grunner: Hun fokuserer på undertrykking av kvinner og kvinners ytringsfrihet i alle deler av verden. Hun har brukt store deler av sin tid og kapasitet til å organisere internasjonale nettverk for andre kvinnelige poeter og forfattere. Jael Uribe er en svært dyktig arrangør av festivaler og andre store evenementer, og hun regnes selv som en drivende god poet. Ringvirkningene av hennes arbeid er derfor særdeles omfangsrike, og årets ytringsfrihetspris vil komme mange kvinner over hele verden til gode.

 

  • Her er Wikipedias omtale av Uribe: https://en.wikipedia.org/wiki/Jael_Uribe