Forfatterklubber

Tanken om å utvikle forfatterklubber i Forfatterforeningen ble lansert på vårt medlemsmøte høsten 2005. Målsettingen var å styrke kommunikasjonen fra styret og ut til medlemmene,…

Tanken om å utvikle forfatterklubber i Forfatterforeningen ble lansert på vårt medlemsmøte høsten 2005. Målsettingen var å styrke kommunikasjonen fra styret og ut til medlemmene, styrke kommunikasjonen fra medlemmene inn mot styret og styrke forfatterne vis a vis forlagene idet man gjennom klubbene skulle kunne fange opp ulikheter og urimeligheter i ulike forlag slik at foreningen også kunne sette dette på dagsorden. Å utvikle klubbene har vært et langsiktig og så langt vellykket arbeid. Arbeidet fortsetter.

Aschehougs forfatterklubb

Leder: Lars Ove Seljestad
Styremedlemmer: Odd W. Surén og Sidsel Mørck
Kontakt: aschehougklubben@gmail.com

Cappelen Damms forfatterklubb

Ledere: Torgrim Eggen og Astrid Nordang
Kontakt: capdammklubben@gmail.com

Gyldendals forfatterklubb

Ledere: Øivind Hånes, Pål Gerhard Olsen og Helene Uri
Kontakt: gyltiko@live.no

Kolons forfatterklubb

Ledere: Jørgen Gunnerud og Thomas Marco Blatt
Kontakt: joegunn@online.no eller tmblatt@gmail.com

Tidens forfatterklubb

Ledere: Kristin M. Berstad, Tarald Stein, Linn Cecilie Ulvin og Jens M. Johansson
Kontakt: tidenklubben@gmail.com

Oktobers forfatterklubb

Ledere: Mikkel Bugge, Heidi Marie Kriznik og Ingrid Z. Aanestad
Kontakt: forfatterklubb.oktober@hotmail.com

Samlagets forfatterklubb

Ledere: Magnhild Bruheim, Mette Karlsvik og Hilde Myklebust
Kontakt: samlagsklubben@gmail.com

Retningslinjer for forfatterklubbene i DnF, revidert utgave vedtatt på styremøte 13. mai 2011
 
1.    Styret i DnF har det overordnete ansvaret i overfor forfatterklubbene

2.    Formålet med klubbene:
ν    Styrke kommunikasjonen internt i DnF for å gjøre foreningen mer handlekraftig.  
ν    Opparbeide en beredskap. Dersom DnF kommer i en situasjon hvor det er aktuelt å aksjonere/agere, vil klubbene kunne bli viktige i en mobilisering.
ν    Bedre muligheten for å kunne innhente informasjon om utviklingen i de ulike forlagene og bokbransjen generelt.
ν    Styrke forfatternes mulighet til å påvirke utviklingen i forlagene, blant annet når det gjelder redaksjon, salg og markedsføring.

3.    Klubbene tar opp saker med forlagene fortrinnsvis i samarbeid med styret i DnF slik at det kan avklares hvem som skal gjøre hva under oppfølging av sakene.

4.    Klubbmøtene fører skriftlig referat som oversendes styret i DnF til orientering.

5.    Skjønnlitterære forfattere som ikke er medlemmer i DnF inviteres til å delta i klubbene.  

6.    Klubbene har stor frihet i forhold til hvordan de vil organisere seg. Organiseringen vil dermed kunne tilpasses forfatternes behov ved de ulike forlagene.

7.    Klubbene har anledning til å invitere en representant fra styret i DnF til å delta på klubbmøter dersom de ønsker det.