Ikke-medlemmer

I Lov for Den norske Forfatterforening heter det: Forfattere som ikke er medlemmer av foreningen, såvel som forfatteres arvinger, kan få foreningens faglige bistand. Ved…

I Lov for Den norske Forfatterforening heter det:

Forfattere som ikke er medlemmer av foreningen, såvel som forfatteres arvinger, kan få foreningens faglige bistand. Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige eller økonomiske kår, skal foreningen såvidt mulig vareta alle norske forfatteres interesser.

Vi oppfordrer ikke-medlemmer som skriver skjønnlitteratur til å ta kontakt så tidlig som mulig dersom det oppstår konflikter med forlag eller andre. Er du i tvil om hvorvidt tilbudte kontrakter er korrekte eller ikke, ta kontakt før du underskriver.

Alle skjønnlitterære forfattere kan søke DnFs stipend på samme måte som medlemmer, forutsatt at de har utgitt minst én skjønnlitterær bok for voksne. Stipendene utlyses 15. september hvert år, med søknadsfrist 15. oktober.

Ikke-medlemmer som skriver skjønnlitteratur for voksne kan også bli med i forfatterklubbene som DnF har etablert i flere av de større forlagene. Se «Forfatterklubber» for mer informasjon om de respektive klubbene.