Informasjon til medlemmer

For at det skal være lettere for nye, og gamle, medlemmer å orientere seg om forfatterhverdagen har vi samlet sammen en del nyttig informasjon her….

For at det skal være lettere for nye, og gamle, medlemmer å orientere seg om forfatterhverdagen har vi samlet sammen en del nyttig informasjon her.

Under fanene «Om DnF» finner du kontaktinformasjonen til sekretariatet, DnFs historikk og en oversikt over våre søsterorganisasjoner.

Under fanen «Styret» finner du oversikt over styremedlemmene.

Under fanen «Det litterære Råd» finner du en oversikt over medlemmene i Rådet..

Under fanen «Avtaler» finner du en oversikt over gjeldende avtaler.

Under fanen «Publikasjoner» finner du diverse av DnF sine egne publikasjoner, blant annet en oversikt over Norges litterære system.

Du finner oppdatert informasjon relatert til Korona-situasjonen ved å trykke på knappen «korona-informasjon».

Medlemstilbud

 • Berlin

Olaf og Andrea Emilie Pedersen testamenterte i sin tid en leilighet i Oslo til Den norske Forfatterforening. Leiligheten på Sandaker ble etter mange år solgt og foreningen kjøpte i desember 2008 en leilighet i området Friedenau i Berlin. Leiligheten ble totalrenovert og medlemmene fikk anledning til å leie den fra og med våren 2010.

Leiligheten lyses ut to ganger i året, ca 1.desember for uke 10- 36 og ca 1.juni for uke 37-9.

Man kan søke om 1, 2 eller 3 ukers opphold og prisen er henholdsvis 1.900,-, 2.900,- og 3.900,-

 • Hemstugu

Forfatterforeningen arvet for lenge siden en hytte, Hemstugu, i Tynset kommune. Hytta er enkel, men har utstyr og innredning for overnatting. Den har gasskjøleskap og solcellepanel til datautstyr, belysning osv. Medlemmene får låne hytta gratis og må bare kontakte sekretariatet for å høre om den er ledig. Informasjon om hytta ligger tilgjengelig på DnFs nettside.

 • Litteraturhuset Oslo

Forfatterforeningen har videreført leien av en kontorplass og en såkalt munkecelle på Litteraturhuset i Oslo. Disse to plassene kommer i tillegg til de åpne lesesalsplassene på Litteraturhuset. Medlemmer av Forfatterforeningen kan søke om gratis bruk av kontorplassene ved å kontakte sekretariatet og plassene tildeles fortløpende for inntil åtte uker av gangen.

 • Litteraturhuset Bergen

Vi leier på samme måte en kontorplass i Litteraturhuset i Bergen.

Også her må man kontakte sekretariatet og plassene tildeles fortløpende for inntil åtte uker av gangen.

 • Stabburet Tromsø

I Tromsø sentrum ligger Stabburet hvor Forfatterforeningen fra og med mars 2020 disponerer en kontorplass. Stabburet er et skrivefellesskap med 5 arbeidsplasser over to etasjer. Arbeidsplassen vil kunne disponeres eksklusivt og gratis i inntil 2 måneder av en av DnFs medlemmer.

Oversikt stipender

(Utlysninger legges fortløpende under fanen stipend)

 • Vederlagsfondets Arbeidsstipend

Kan gis for 1-5 år. I 2020 utgjør den årlige betalingen 276.800,- Stipendet er skattepliktig og innberettes som trekkfritt stipend. Det er ingen begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid eller alder. (Praksis er endret slik at man føler samme praksis som Statens kunstnerstipend hva gjelder alder.) Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

 • Vederlagsfondets Diversestipend

Stipendet kan gis til spesifikke formål som for eksempel kurs- og reisevirksomhet, innkjøpe av utstyr, leie av kontor. Samt også frikjøp av tid (permisjon fra arbeid eller tilsvarende) som gir tid og rom til å skrive. Stipendet er skattepliktig og innberettes som trekkfritt stipend. Sum og formål angis når man søker. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

 • Grunnstipend

Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendet er skattepliktig og innberettes som trekkfritt stipend. For å søke og motta stipendet må du ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne som er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses vanligvis mai/juni.

 • Seniorstipend fra Solidaritetsfondet for forfattere mellom 55 og 67 år.

Det tildeles inntil 5-årig arbeidsstipend (årlig sum tilsvarer et arbeidsstipend) til medlemmer av DnF over 55 år. Stipendet er skattepliktig og innberettes som trekkfritt stipend. Søkerne må ha et langvarig forfatterskap bak seg, og fortsatt være aktive forfattere. Stipendet kan søkes fornyet ved utløp av stipendperioden. Varlighet på stipendperioden kan variere fra forrige stipendperiode. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

 • Nordisk Forfatterstipend

Det utlyses årlig fire reisestipend à 20.000 kr (i 2020) for studiereiser til henholdsvis Danmark (herunder Færøyene og Grønland), Finland, Island og Sverige. Stipendet er skattepliktig og innberettes som trekkfritt stipend. Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca en måned. Begrunnet søknad sendes i brev form til DnF. I søknaden må det spesifiseres hvilke land man ønsker å reise til og hvorfor. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

 • DnFs stipendfond

(Herunder Olaf Schougs legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan ankers, Oscar Aasgaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertnæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas’ Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

 • Den norske Forleggerforenings legat

Antall og størrelse på stipend avhenger av legatets avkastning. Stipendet krever ingen spesiell begrunnelse. Se utlysning for nærmere informasjon. Stipendet utlyses medio september med søknadsfrist medio oktober.

Alle stipend som administreres av DnF utlyses på våre nettsider og mer informasjon finnes under fanen «Stipend»

Stipend som administreres av Statens kunstnerstipend lyses ut på Kulturrådets nettside.

Den norske Forfatterforeningens arrangementer

 • Årsmøte

Forfatterforeningens årsmøte avholdes en helg i mars og er foreningens «generalforsamling». Årsmøtet er DnFs høyest «organ»

I tillegg til vanlige årsmøtesaker er det utdeling av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris og Tarjei Vesaas’ Debutantpris.

 • Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes hvert år i november (på en lørdag) . Møtet består gjerne av foredrag og panelsamtale(r), samt informasjon og evt diskusjon rundt litteraturpolitiske temaer.

Senere samme kveld arrangeres det festmiddag.

 • Seminar nye medlemmer

Seminaret for nye medlemmer avholdes kvelden medlemsmøte. Dette arrangementet gir nye medlemmer muligheten til å bli bedre kjent med foreningen. Her får man en intro om foreningens historie, avtaleverket og aktuelle litteraturpolitiske saker. Samtidig er det også en sosial møteplass hvor man får muligheten til å skaffe seg et nettverk.

 • Debutanttreff

Debutanttreffet har lange tradisjoner og arrangeres i forkant av Litteraturhusets debutantdager i desember. Her inviteres årets debutanter til en hyggelig samling, og får sjansen til å møte hverandre, representanter for DnFs styre, noen av foreningens medlemmer og de ansatte i administrasjonen. Debutantene gir gjerne korte presentasjoner av bøkene sine og en etablert forfatter forteller om sin debut.