Manusmidler til minoritetsspråklige | Grants for Minority Language Manuscripts

Den norske Forfatterforening søker også i 2017 om midler fra Norsk kulturråd med tanke på å hjelpe minoritetsspråklige forfattere som bor i Norge. Midlene skal…

  • Den norske Forfatterforening søker også i 2017 om midler fra Norsk kulturråd med tanke på å hjelpe minoritetsspråklige forfattere som bor i Norge. Midlene skal bidra til at utdrag av nye skjønnlitterære manus skrevet på et annet språk enn norsk eller samisk kan bearbeides til et nivå som forlagene godtar for å kunne vurdere teksten med tanke på eventuelt fremtidig utgivelse. Nytt av året er at vi også kan støtte bearbeidelse av tekster tenkt formidlet på annen måte enn som et ferdig bokprosjekt. 
  • The Norwegian Authors’ Union has applied for funding for 2017 from the Arts Council Norway to help minority language writers living in Norway. The funding is intended to help encourage the production of new fiction manuscripts written in languages other than Norwegian, Sami or a major world language, so that part of the manuscript can be adapted to a level that will give the publishing houses a possibility to assess the text for possible future publication. New this year is that we also may support other forms of text meant to be made public in other formats than a finished book. 

Mer informasjon og søknadsskjema i de vedlagte PDF-filene. 

More information and application form in the enclosed PDF files.