Om å søke stipend

DnFs stipend til skjønnlitterære forfattere kan søkes både av medlemmer og ikke-medlemmer, men ettersom det ved innstillinger til stipend skal legges vekt på kvalitet og…

DnFs stipend til skjønnlitterære forfattere kan søkes både av medlemmer og ikke-medlemmer, men ettersom det ved innstillinger til stipend skal legges vekt på kvalitet og aktivitet kan man ikke søke stipend før man har utgitt minst én skjønnlitterær bok.

  • Samtlige stipend utlyses 15. september hvert år, med søknadsfrist
    15. oktober.
  • Orientering om hvilke stipend som kan søkes, søknadsskjemaer samt en veiledning for utfylling av søknadene kan fås ved henvendelse til DnFs sekretariat etter 15. september.
  • Søknadene må fylles ut tydelig og fullstendig, og inneholde konkret begrunnelse. Søknaden må ikke vedlegges manuskripter, attester, vitnesbyrd, CV’er e.l. Husk å underskrive søknaden!

Statens stipend til skjønnlitterære forfattere kan også søkes av både medlemmer og ikke-medlemmer. Nærmere opplysninger om disse stipendene får du på www.kunstnerstipend.no

Det er viktig å gi en god beskrivelse av hva du skal bruke stipendet til! Dette gjelder spesielt diversestipendene. Søker du om penger til å reise, skriv hvor du skal reise og hvorfor. Når det gjelder arbeidsstipend kan det synes opplagt at man skal bruke pengene til å kjøpe seg fri til å skrive, men man bør i hvert fall gi en kort beskrivelse av hva slags prosjekt(er) man planlegger, eller er i gang med.