Oslo kommunes kulturstipend

Oslo kommune har opprettet en ny stipendordning, Oslo kommunes kulturstipend, som erstatter Oslo bys stipend. For mer informasjon, samt elektronisk søknadsskjema, se Kulturetatens hjemmeside.

Oslo kommune har opprettet en ny stipendordning, Oslo kommunes kulturstipend, som erstatter Oslo bys stipend.

For mer informasjon, samt elektronisk søknadsskjema, se Kulturetatens hjemmeside.