Personvern

Forfatterforeningen og personopplysninger – personvernerklæring Kontaktdata til Den norske Forfatterforening: Postadresse: Postboks 1779 Vika, 0122 Oslo Besøksadresse: Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo Telefon: 23 35 76…

Forfatterforeningen og personopplysninger – personvernerklæring

Kontaktdata til Den norske Forfatterforening:
Postadresse: Postboks 1779 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse: Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo

Telefon: 23 35 76 20
post@forfatterforeningen.no
www.forfatterforeningen.no

 1. Når samler Forfatterforeningen inn personopplysninger, fra hvem?

Den norske Forfatterforening behandler personopplysninger fra ansatte, engasjerte og andre som utfører tjenester for oss. Videre behandler vi personopplysninger fra medlemmer og medlemskapssøkere, og fra de som søker om eller mottar utbetalinger fra oss, i form av stipend, støtte, privatkopieringsvederlag eller annet. Vi lagrer kun personopplysninger gitt av den registrerte selv.

 1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Den norske Forfatterforening er generalsekretær Elin Øy som kan kontaktes på e-post: elin.oey@forfatterforenngen.no eller på tlf.nr.: 23357620.

 1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Forfatterforeningen behandler personopplysninger for å kunne utføre våre lovpålagte og vedtektsfestede plikter og oppgaver overfor ansatte og medlemmer, tillitsvalgte og forfattere som søker stipend eller medlemsopptak. Noen relevante aktiviteter er utbetaling av lønn, stipend eller honorar, vurdering av søknader om medlemskap, behandling og innkreving av medlemskontingent, utsending av invitasjoner og informasjon. Vi behandler også innhentede og mottatte personopplysninger av historiske hensyn og for å kunne utarbeide statistikker om f.eks. stipendtildelinger, medlemsopptak og forfatterinntekter, jf personopplysningsloven § 8.

 1. Hva slags personopplysninger behandles

Vi registrerer og lagrer følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato.
 • Kontonummer og fødselsnummer for de som mottar lønn, stipend, honorar eller andre utbetalinger gjort fra Forfatterforeningen.
 • Egne sensitive personopplysninger fra et medlem dersom hen søker om støtte eller lån og slike opplysninger oppgis i søknaden, jf. personvernforordningens art. 9 nr. 2, d.
 1. Behandlingsgrunnlaget

Det formelle grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er når behandlingen er nødvendig ut fra en eller flere av følgende grunnlag:

 • Arbeidsavtale eller tilsvarende
 • For å kunne oppfylle foreningens berettigede aktiviteter: Medlemskap i foreningen utgjør et samtykke til at foreningens styre og sekretariat drifter foreningen og utfører de oppgaver som følger av vedtektene og årsmøtet, både som fagforening og som kunstnerorganisasjon.
 • Arkivformål i allmennhetens interesse, jf personvernforordningens art. 9 nr. 2, j.
 1. Den registrertes rett til innsyn, retting, mv.

Den registrerte har rett til å be om innsyn, retting, sletting samt kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses. En kan dessuten motsette seg visse former for behandling.

 1. Den registrertes rett til å klage til Datatilsynet

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling som den registrerte mener er i strid med reglene.

Oslo, mai 2019