Statlige stipend

Følgende kunstnerstipend fra staten kan søkes av skjønnlitterære forfattere:

Følgende kunstnerstipend fra staten kan søkes av skjønnlitterære forfattere:

  • Statens garantiinntekter
  • Statens 1 – 5-årige arbeidsstipend
  • Statens 1 – 3-årige arbeidsstipend til yngre/nyetablerte kunstnere (ikke eldre enn 35 år i søkeåret)
  • Statens diversestipend
  • Conrad Mohrs og A.C. Houens legat ( utlyses hvert annet år )

Opplysninger om disse stipendene finner du på hjemmesidene til Statens kunstnerstipend: www.kunstnerstipend.no