Stipendtildelinger 2012

DnFs stipendtildelinger 2012

Oversikt over tildelinger fra Vederlagsfondet, Stipendfondet og Solidaritetsfondet, samt Den norske Forleggerforenings legat og Nordiske reisestipend, finner du her.

Følgende stipend utlyses 15. september hvert år,
med søknadsfrist 15. oktober:

  • Vederlagsfondets arbeidsstipend (1 – 5 år). Beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend, i 2012 kr. 196.000,- pr. år.
  • Vederlagsfondets diversestipend
  • Stipend fra Den norske Forleggerforenings legat
  • Stipend fra Den norske Forfatterforenings stipendfond

 

Om å søke stipend for ikke-medlemmer:

Ikke-medlemmer som søker stipend bes spesielt om å være oppmerksomme på følgende:

  • For å kunne bli vurdert for et av DnFs stipend må du ha utgitt minst én skjønnlitterær voksenbok. Det er nytteløst å søke om stipend på grunnlag av stoff man ønsker/tenker på å få gitt ut.
  • Søknaden skal ikke vedlegges attester, vitnesbyrd e.l.
  • For begrunnelse av søknaden: Det er som regel unødvendig å skrive mer enn det som får plass på selve søknadsskjemaet. Skriv ut, klipp ut og lim inn i skjemaet dersom du velger å skrive på PC.
  • Ikke legg ved manuskripter.