Tilbakekalling av rettigheter

Vi har utarbeidet et standardformular for forfattere som ønsker å ta tilbake rettighetene til eldre titler. Henvisningen til §5.2.3 gjelder for den gamle normalkontrakten. Den…

Vi har utarbeidet et standardformular for forfattere som ønsker å ta tilbake rettighetene til eldre titler. Henvisningen til §5.2.3 gjelder for den gamle normalkontrakten. Den nyeste normalkontrakten daterer til april 2009, her er det § 3.2.1 som gjelder når en ønsker å ta tilbake rettigheter til verk.

Tekstforslag:

"Kjære [Forlag/Redaktør], min bok/mine bøker:

  1. tittel
  2. årstall for førsteutgaven
  3. årstall for siste opplag 

er nå utsolgt fra forlaget.

Jeg ber om at dere gir ut et nytt opplag av denne boken/disse bøkene.

Dersom dere allerede nå vet at dere ikke kommer til å utgi boken/bøkene i nytt opplag innen seks måneder fra dere mottok denne henvendelsen, ønsker jeg at rettighetene til denne/disse utgivelsene tilbakeføres meg (jmfr. Normalkontraktens § 5.2.3).

Dersom dere ikke skal gi ut boken, er det fint om dere skriftlig bekrefter at jeg har fått tilbake rettighetene til å utgi disse/denne konkrete tittelen/titlene"