Utlysning grunnstipend 2020

Søknadsfrist 10. juni 2020 kl 13.00 Du kan nå søke på DnFs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke- medlemmer. Kravet…

Søknadsfrist 10. juni 2020 kl 13.00

Du kan nå søke på DnFs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke- medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler. Har du fylt eller fyller 67 år i 2020 kan du søke grunnstipend for 5 år av gangen. Dersom du i 2019 var 67 år eller eldre og søkte om grunnstipend for 5 år, behøver du ikke søke på nytt i år. Spør gjerne sekretariatet dersom du er usikker.
Dersom du i 2019 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2019 og innkjøpt i 2020 vil også bli registrert hos oss. Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2019 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Du kan søke elektronisk via vår nettside https://forfatterforeningen.no/ eller på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Du får kvittering på skjermen når den elektroniske søknaden er mottatt. Dersom kvitteringen ikke er kommet opp på skjermen innen rimelig tid ber vi om at du kontakter DnFs sekretariat.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er blitt innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd – dette behøver du bare gjøre en gang for hver tittel.

Stipendet blir utbetalt september/oktober