August-brev til DnFs medlemmer

Striden rundt kunstneroppropet og den dramatiske situasjonen for kunstnere i Belarus er to av temaene som DnF-leder Heidi Marie Kriznik tar opp i sitt august-brev til medlemmene.

Kjære forfattere

Jeg håper dere har hatt en god sommer. 

Sekretariatet er godt i gang, og er nå fulltallige for første gang siden mai. Elin Øy begynte denne uka i sin stilling som generalsekretær i Forfatterforeningen.

I juni stilte Forfatterforeningen seg, sammen med fjorten andre kunstnerorganisasjoner, bak et opprop fordi vi ønsket å vise solidaritet med kunstnere som er utsatt for hets, trakassering og trusler. I etterkant av oppropet oppsto det store diskusjoner, både blant Forfatterforeningens medlemmer og andre, om hva som er det reelle innholdet i dette oppropet og om hvorvidt Forfatterforeningen burde ha skrevet under på det.

Styret i Forfatterforeningen vedtok på et ekstraordinært styremøtet i juli at fremfor å trekke støtteoppropet, slik noen medlemmer ønsket, å benytte medlemsdemokratiet og høre alle medlemmene. Styret vedtok derfor at medlemmene i Forfatterforeningen skal få anledning til stemme over om støtten til oppropet bør trekkes eller opprettholdes. Mer informasjon om avstemningen, som legges ut torsdag denne uka, er sendt ut til medlemmene. Informasjon ligger også ute på nettsiden: 

Avstemningen vil bli sendt ut torsdag, og være åpen til klokka 23.59 søndag. Resultatet vil være klart først tirsdag på grunn av enkelte post-stemmer.  I avstemningen er det også mulighet for å legge inn en kommentar. Denne vil bli lest av styret og deretter brukes i forberedelsene til høstens medlemsmøte om ytringsfrihet. Jeg oppfordrer alle til å lese vedlegg og lenker, og bruke stemmen sin, slik at resultatet blir mest mulig i tråd med det medlemmene mener.

Det er nå ett år siden presidentvalget i Belarus og de første fredelige demonstrasjonene i landet. Situasjonen er nå verre enn noensinne. Jeg har gjennom sommeren hatt jevnlig kontakt med både vinnerne av DnFs Ytringsfrihetspris, Hanna Komar og Dmitri Strotsev, og den belarusiske forfatterforeningen (https://lit-bel.org/information-in-english/).  Kun to av styremedlemmene i den belarusiske forfatterforeningen er igjen i Minsk, de øvrige har reist til Kiev og Vilnius. Men heller ikke der kan de kjenne seg trygge. Barys Piatrovich, styrelederen, sitter fremdeles i husarrest etter at kontoret til foreningen ble raidet og stengt.

I går ettermiddag meldte Hanna Komar, som arbeider i belarusisk PEN, at hun kom rett fra rettsmøtet der det ble bestemt at belarusisk PEN skal avvikles. Kontoen til belarusisk Pen har lenge vært sperret av myndighetene. Nå er også kontoen til den belarusiske forfatterforeningen stengt, og det forventes at myndighetene i Belarus også vil vedta avvikling av forfatternes forening.

Denne uka kommer opposisjonsleder Tikhanovskaja til Norge. Torsdag blir det en markering foran Stortinget: 

Forfatterforeningen samarbeider med Helsingforskomiteen og Norsk Pen. Fredag arrangerer Helsingforskomiteen et møte med Tikhanovskaja. Forfatterforeningen vil, foruten ved meg, være representert ved forfatter Inger Bråtveit som har vært i Minsk på oppdrag fra Forfatterforeningen og siden har engasjert seg i situasjonen i landet.

I sommer oppfordret DnF forfattere til å sende støttebrev i forkant av fengslingsmøter: 

Vi venter fortsatt på resultatet av fengslingsmøtet for Ales Bialiatski som fikk Forfatterforeningens ytringsfrihetspris i 2011, og de to andre fra menneskerettighetsorganisasjonen Viasna.   

Jeg vil delta i markeringen foran Stortinget og møte opposisjonsleder Tikhanovskaja, og søke å finne måter Forfatterforeningen kan bistå.

Jeg minner ellers om frist for å sende inn forslag til kandidater til Forfatterforeningens ytringsfrihetspris. Forfatterforeningen utvider fristen vi ga før sommeren og ber nå om at forslag blir sendt inn innen denne uka.  

Neste uke er det Arendalsuka. Forfatterforeningen er medarrangør til følgende arrangement:

·         Kunstnermeldingen – hva kommer i den hvis du har makta?

Kunstnernettverket inviterer til debatt for å få konkrete svar på hvordan kunstnerpolitikken til de forskjellige partiene vil se ut om de vinner valget. Hvordan ser fremtiden ut for kunstnerne etter Stortingsvalget denne høsten?

·         Kunstnernes dom

Hvordan vil fremtiden se ut for kunstnerne etter Stortingsvalget til høsten? 

Dette spurte Kunstnernettverket kulturpolitikerne under årets kunsterpolitikk debatt i Bakgården. Nå får dere høre hva kunstnerorganisasjonene fra både scenekunst, musikk, film, litteratur og det visuelle kunstfeltet mener om politikernes svar.

·         Kven er beste lesepartiet i landet her?

Kva parti bør du stemme på i haust om du er opptatt av språk og litteratur? Kom for å vurdere kjernesakene til utvalde stortingsparti og for å bli betre kjent med politikarar som er aktuelle kulturministrar!  

Avslutningsvis vil jeg orientere om at smittevernsituasjonen gjør at vi vil avvente med å utlyse mulighet for opphold i Berlin-leiligheten inntil videre.

Og så vil jeg be dere allerede nå sette av datoen for medlemsmøtet lørdag 13.11. Tema for møtet vil være Kunstnerisk ytringsfrihet – og tilgang til ytringsrommet.

Alt godt, vi høres

vennlig hilsen Heidi Marie