DnF: Vi vil forhandle – og forhandle samlet

«La det være klart: Forfatterforeningen vil forhandle, og forhandle samlet.»
Det skriver DnF-leder Heidi Marie Kriznik i et brev til medlemmene etter den siste tids uklarhet rundt forhandlingene om ny normalkontrakt.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Kjære forfattere                                                                                   

Den siste uka har det vært skriverier om prosessen rundt forhandlingene om en ny normalkontrakt. Jeg forstår at det kan være vanskelig å få oversikt over prosessen, og særlig når det hevdes ulikt, og mediene ikke tar med alt. Styret i Forfatterforeningen ønsker å informere medlemmene i Forfatterforeningen.

La det være klart:

Forfatterforeningen vil forhandle, og forhandle samlet.

Forleggerforeningen har til Forfatterforeningen kun bekreftet å ha hatt et oppstartsmøte med Forfatterforbundet, samt bekreftet ønske om å forhandle samlet. Likevel har de, uten å informere oss, påbegynt og fortsatt forhandlinger med en part.

Hvorfor er denne saken viktig? Jo, fordi forhandlingene både avgjør hvilken andel forfatteren skal sitte igjen med, og hvordan royaltyberegningen kan være transparent, forutsigbar og etterprøvbar, ikke bare for forlaget, men også for forfatteren. 

I 2021 og 2022 gjorde Forfatterforeningen en større gjennomgang av forfatterutbetalinger knyttet til bøker solgt på Mammutsalget. Denne gjennomgangen avdekket at enkelte forlag feilaktig og systematisk benyttet et unntak i Normalkontrakten til å redusere forfatters royalty. Derfor krevde Forfatterforeningen (DnF), Norske Barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), og Forfatterforbundet (FF) en avklaring på hvilket rom normalkontrakten gir forleggerne for å ta ned forfatters royalty. Når dette var avklart skulle foreningene forhandle. Dette var DnF, NBU, FF og Forleggerforeningen enige om. Disse samtalene begynte i april/mai. I juni forlot Forfatterforbundet disse samtalene, og FF ønsket å forhandle hele normalkontrakten med en gang, mens DnF og NBU fortsatte som avtalt samtalene med Forleggerforeningen fordi det var nødvendig å lande denne bestemmelsen.  

Da Forfatterforeningen via media i juni fikk vite at FF og Forleggerforeningen hadde hatt et forhandlingsmøte, tok Forfatterforeningen kontakt med Forleggerforeningen og adresserte vår uro rundt konsekvensen av to normalkontrakter. Forfatterforeningen ba Forleggerforeningen redegjøre for hva de tenkte om å ha to prosesser gående parallelt. Forleggerforeningen forsikra oss om at de kun hadde hatt et oppstartsmøte. Reelle forhandlinger skulle ikke påbegynnes før i september, og skulle være samlet. Denne forsikringen ble også gitt i møter med Forleggerforeningen i august.

Forfatterforeningen var klare for å forhandle etter vi hadde avtalt en definisjon av realisasjon som innskrenker muligheten til å sette ned forfatters royalty. Forleggerforeningen inviterte oss da til “å ta en prat om muligheten for en ny normalkontrakt”. Først i dette møtet fikk Forfatterforeningen vite at Forleggerforeningen har forhandlet med FF, og at de har forhandlet frem et dokument Forfatterforeningen kan få ved å kontakte FF. Å skulle tre inn i et avtaledokument vi ikke har vært med på å forhandle frem, er umulig ovenfor våre medlemmer. Det er dessuten langt fra det å forhandle felles, på like fot.

Forfatterforeningen ga tydelig uttrykk for vår overraskelse ovenfor Forleggerforeningens forhandlingsutvalg, all den tid Forleggerforeningen har gitt oss en rekke forsikringer om at forhandlingene skulle skje samlet.

Styret i Forfatterforeningen tok kontakt med Forleggerforeningens styre, og fikk et møte med Forleggerforeningens arbeidsutvalg, forhandlingsutvalg og administrasjon nå i november. I dette møtet uttrykte Forleggerforeningen ovenfor styremedlemmene i Forfatterforeningen at de skulle rydde opp i det de selv omtalte som en rotete prosess og uklar kommunikasjon internt og eksternt. Igjen ble vi forsikra om at det skulle forhandles felles. Få dager etter får vi vite, ikke av Forleggerforeningen, men av andre, at det var avtalt nytt forhandlingsmøte mellom Forleggerforeningens forhandlingsutvalg og FF.

Forleggerforeningen har hatt utallige anledninger til å rydde opp i dette før saken nådde media. Den virkelighetsbeskrivelsen direktøren i Forleggerforeningen nå legger fram i sin kronikk i Klassekampen, og på Forleggerforeningens nettside, er ikke den samme som den de unnskyldte i møter med styret i Forfatterforeningen.

Faktum er at Forleggerforeningen valgte å gå i forhandlinger med en part, og ikke var ærlige om dette i møter med oss.

Forfatterforeningen nekter ikke Forfatterforbundet å forhandle, men mener at forfatterne står sterkest med en normalkontrakt, og felles vilkår for alle. Vi samarbeider allerede med Forfatterforbundet på flere områder, og vi inviterte dem også inn i forhandlingene om en lydbokavtale og forhandlet sammen frem ny lydbokavtale i 2021.

Styret i Forfatterforeningen har igjen bedt om et møte med styret i Forleggerforeningen for å få rydda opp på det nivået som situasjonen krever.