Kriznik: – Svar på Kulturrådets inntektsundersøkelse!

«Jeg vil oppfordre dere til å svare på undersøkelsen. Vi trenger et best mulig grunnlag i arbeidet for en bedre forfatterøkonomi og bedre sosiale rettigheter.» Kulturrådets store inntektsundersøkelse er blant temaene i DnF-leder Heidi Marie Krizniks lederbrev.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Kjære forfattere

Kulturrådet gjennomfører nå en ny inntektsundersøkelse blant kunstnere. Sist dette ble gjort var i 2014. Da viste undersøkelsen at gjennomsnittlig kunstnerisk inntekt for skjønnlitterære forfattere var 218 000 kr, og medianinntekten, altså det flesteparten av skjønnlitterære forfattere får, å være helt nede på 120 000 kroner. Undersøkelsen fra 2014 viste også at inntektsforskjellene mellom forfattere øker.

Å kunne henvise til disse tallene og kunstnerundersøkelsen er av stor betydning for Forfatterforeningens arbeid for en bedre forfatterøkonomi, være seg flere stipendhjemler, høyere vederlag i innkjøpsordningen, ja i sum alt som kan styrke forfatteres økonomiske kår og sosiale rettigheter.

Dere har nylig fått tilsendt, fra Forfatterforeningen, en oppfordring om å svare på den nye kunstnerundersøkelsen. For forfattere med lappeteppeøkonomi kan det virke overveldende å skille mellom og kategorisere de ulike inntektene. Men husk at undersøkelsen ber deg estimere, så det skal ikke være nødvendig å finne frem dokumentasjon, selv om det kan være greit å kikke på årsoppgaven. Hvis du står fast og lurer på definisjonene og kategoriene, kan du også kontakte oss så skal vi prøve å bidra så godt vi kan. Tilbakemeldinger på innretningen av undersøkelsen er også bra å få, både for forståelsen av denne undersøkelsen og innretningen av nye. Vi vil videreformidle eventuelle tilbakemeldinger til forskerne.

Jeg vil oppfordre dere til å svare på undersøkelsen. Vi trenger et best mulig grunnlag i arbeidet for en bedre forfatterøkonomi og bedre sosiale rettigheter.

NAVs midlertidige ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere vil per nå dessverre ikke bli videreført. Det betyr at aller siste mulighet for å søke kompensasjon er 31. oktober. Husk at du søker for måneden som har vært. Fristen for å søke kompensasjon for august er 30. september, og fristen for å søke kompensasjon for september er 31. oktober. Her finner du lenke til ordningen: https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon

Ny regjering, betyr at boklov igjen er en realitet, og denne høsten vil boklovsarbeidet bli høyt prioritert i Forfatterforeningen.

Onsdag og torsdag denne uka møtes styret i Forfatterforeningen til kombinert styremøte og styreseminar. Noe av det vi vil bruke tid på å snakke om, er strategi for Forfatterforeningens videre arbeid og hvordan innrette arbeidet gitt den endrede økonomiske situasjonen foreningen er i etter voldgiften der 11 prosent av Forfatterforeningens andel av bibliotekvederlaget gikk til Forfatterforbundet.  

Forfatterforbundet vil lyse ut sine stipend på nyåret.

Stipend fra Den norske Forfatterforenings vederlagsfond og stipendfond kan du søke nå. Det samme med statens stipender. Les mer på nettsiden:  

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/utlysing-dnfs-vederlagsfonds-stipend-2022/

Søk flere eller alle stipend, og husk fristen 15.oktober!

Den belarusiske forfatterforeningen/ Саюз беларускіх пісьменнікаў https://lit-bel.org/information-in-english/ som Forfatterforeningen har hatt en vennskapskontakt med siden 2018, måtte i forrige uke igjen møte i justisdepartementet og forventer å bli tvangsavviklet av myndighetene i løpet av kort tid. Representanter fra den belarusiske forfatterforeningen forteller at justisdepartementet i fire og en halv time krevde dokumentasjon det ikke var mulig for dem å oppdrive, all den tid dokumentene ligger i kontorene myndighetene har stengt, og på PC-ene konfiskert av de samme myndighetene. Situasjonen i Belarus er svært vanskelig og myndighetene strammer grepet i frykt for at regimet skal miste makt. Forfatterforeningen har stilt seg bak et brev sendt til Utenriksministeren tidligere denne måneden, der det blant annet bes om en oppfølging av politiske fanger og fengslede aktivister og rettssakene mot disse, samt at støtten til sivilsamfunnet må økes.

På Kapittelfestivalen i forrige uke, gjennom et samarbeid med PEN Vestlandet og Kapittelfestivalen, var det en visning av en samtale mellom de de to vinnerne av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris, videosamtalen kan sees her: 

Avslutningsvis vil jeg be dere sette av datoen for høstens medlemsmøte, lørdag 13. november. Nå kan vi endelig møtes. Medlemsmøtet vil omhandle ytringsfrihet – og tilgang til ytringsrommet.

God høst,

fra Heidi Marie