Kulturrådet viderefører forsøksordning for innkjøp til skolebibliotek

Kulturrådet har vedtatt å videreføre forsøksordningen for innkjøp av bøker til skolebibliotek.

Det fremgår av et innlegg fra rådsleder Sigmund Løvåsen på Facebook.

Han skriver at ordningen i første omgang videreføres ut 2023.

I løpet 2023 vil det bli det vurdert hvordan en eventuell permanent ordning skal utformes. Behovet er enormt, langt flere enn de 200 skolebibliotekene som er med i forsøket har behov for oppdaterte boksamlinger.

En eventuell utvidelse vil kreve større budsjetter for 2024, noe som er opp til politikerne, påpeker Løvåsen. Denne ordningen kan bli et helt sentralt virkemiddel i regjeringens leselyststrategi.