Lederen: Gode ønsker i en rar og utfordrende tid

Kjære forfattere, kjære alle sammen Jeg beklager at vi måtte avlyse årsmøtet som skulle ha vært neste helg. Med de nye rådene fra Folkehelseinstituttet og…

_syn5444-2

Kjære forfattere, kjære alle sammen

Jeg beklager at vi måtte avlyse årsmøtet som skulle ha vært neste helg. Med de nye rådene fra Folkehelseinstituttet og av solidaritet til de som er utsatt må vi bidra til å begrense spredningen av smitte. Som dere skal ha fått beskjed om vil vi forsøke å avvikle et begrenset, digitalt årsmøte for godkjenning av  budsjett og handlingsprogram samt valgene på styre- og rådsmedlemmer. Godkjenning av budsjett er helt avgjørende for å kunne drifte videre, og for å kunne dele ut stipend. Sekretariatet vil selvfølgelig bevare konfidensialitet rundt det enkeltes medlems voteringer. Gjennomgangen og godkjenningen av årsmeldingen og regnskap må dessverre utsettes. Det gjelder også de øvrige punktene under forslag til dagsorden, slik som opptakskomiteen, og grunnstipend. Dette krever og fortjener tid til diskusjon. Vi kommer ut med informasjon om dette så raskt det lar seg gjøre, og legger opp til å ha et ekstraordinært årsmøte til høsten. Informasjon om dette sendes ut så snart vi vet noe mer. 

Mange forfattere opplever nå å miste oppdrag, og ikke få nye oppdrag. Forfatterne taper inntekt. Forfatterøkonomien er fra før uforutsigbar og utfordrende, og situasjonen nå, med avlysing av oppdrag og tap av honorar, rammer forfattere hardt. Forfatterforeningen og andre aktører i bransjen er tydelige på at arrangørene må betale kunstnerne. Kulturrådet krever ikke tilbake tildelte penger. Noen fylkeskommuner har gått ut og sagt at de vil betale oppdrag som det ikke blir noe av. 

Forfatterforeningen samarbeider med de andre foreningene og bransjeorganisasjonene, og skal i dag ha en telefonkonferanse med Forleggerforeningen, bokhandlerforeningen; Forfattersentrum og andre foreninger og aktører for å se på muligheter, hva vi kan gjøre og hvordan, og vi vil legge press på politiske myndigheter. Jeg har kontaktet statsråd Abid Raja, og medlemmer i kulturkomiteen på stortinget. Styret i DnF og sekretariatet drøfter nå utfordringene. Følg med på Forfatterforeningens nettside for oppdaterte opplysninger. Forfattersentrum går også ut med informasjon til sine medlemmer. 

Forfattersentrum med redegjørelse om korona og oppdrag

Kulturtanken oppfordrer til at alle avlyste oppdrag i Den kulturelle skolesekken dekkes fullt ut. https://www.kulturtanken.no

Et av punktene på årsmøtet var fremlegging av innstillingen til utvalget som har sett på æresrettens virke i 1945. Utvalget skulle være til stede, og medlemmene skulle gis mulighet til å diskutere rapporten. Det får vi ikke til i denne omgang. Men medlemmene som var påmeldt årsmøtet skal nå ha mottatt den fysiske rapporten i posten. Den er nå også tilgjengelig på nettsiden som PDF:

DnFs pressemelding om æresretts-utvalgets konklusjon

Uavhengig utvalg: Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer

Utvalget som har skrevet rapporten har også en kronikk på trykk i Aftenposten 12.mars, den kan leses her:

https://forfatterforeningen.no/artikkel/aeresrett-utvalget-behovet-oppgjor-sterkere-enn-ivareta-forfatternes-rettssikkerhet

Rapporten er klar på at æresrettens virksomhet ikke oppfyller de krav til rettssikkerhet som mennesker hadde og har rett til å forvente i en rettsstat.
I sin konklusjon sier utvalget at de i tråd med sin tolking av sitt mandatet har tatt stilling til hvordan Forfatterforeningens æresrett, dens grunnlag og virksomhet, er å bedømme på et historisk og juridisk grunnlag. De sier at æresrettens virksomhet og avgjørelser på et overordnet nivå kan kritiseres for å være i strid med grunnleggende prinsipper om foreningsdemokrati og rettferdige prosesser i norsk rett. De sier også at historien kan forklare og begrunne hvorfor dette kunne skje, men at den ikke kan legitimere den saksbehandling og sanksjonsutmåling æresretten utsatte Forfatterforeningens medlemmer for. Det kan heller ikke nødrettslige betraktninger.

Dette har vært en sak som har vekka mange følelser. Diskusjonen vil helt sikkert fortsette både i kjølvannet av Rem, Søby og Fløgstads utgivelse På æren løs. Krigen, litteraturen og Æresretten, og med de perspektivene som framkommer i denne rapporten. Jeg håper mange vil lese rapporten. 

Dere vil snart motta mer informasjon om avvikling av valg og godkjenning av handlingsprogram og budsjett når vi har det formelle og løsningene på plass. Jeg håper på forståelse for dette.

Enn så lenge: Alle gode ønsker i en rar og utfordrende tid,