Lederskifte i DnF – her er årsmøtet oppsummert

Heidi Marie Kriznik ble takket av og Brynjulf Jung Tjønn valgt til ny leder i Den norske Forfatterforening på årsmøtet denne helgen.

Tekst og foto: Tom Egeland

– Jeg er så glad for at Den norske Forfatterforening i Brynjulf Jung Tjønn får en så god arvtager, sier avtroppende leder Heidi Marie Kriznik. – Jeg er spesielt glad for at det er Brynjulf som tar over stafettpinnen og fortsetter det litteraturpolitiske arbeidet sammen med sekretariatet.

Kriznik fortsetter som leder frem til juni av praktiske årsaker.

– Har du noen gode råd til din etterfølger?

– Lytt til årsmøtet! Men det har han allerede sagt selv, så det er kjempebra!

Brynjulf Jung Tjønn.

– Jeg har veldig stor respekt for den innsatsen Heidi Marie har gjort i seks år, sier nyvalgt leder Brynjulf Jung Tjønn. – Hun har gjort et fantastisk arbeid, og jeg er veldig stolt over å være etterfølgeren hennes. Jeg ser frem til å ha en overlappende tid sammen med henne.

Les vårt intervju med Brynjulf her.

Årsmøtet åpnet lørdag med tildelingen av Ytringsfrihetsprisen til den zimbabwiske forfatteren, dramatikeren filmregissøren og aktivisten Tsitsi Dangarembga. 

Tsitsi Dangarembga.

Tsitsi Dangarembga på scenen sammen med Heidi Marie Kriznik (t.v.) og styremedlem og leder i Internasjonalt utvalg, Ingvild Holvik.

Les juryens begrunnelse her.

Etter talene holdt Heidi Marie Kriznik årsmøtets åpningstale. Les den her.

Karine Nyborg ble valgt til møteleder. Aasne Linnestå var bisitter.

Under godkjenning av dagsorden og forretningsorden varslet Erland Kiøsterud – på vegne av flere – et forslag om en uttalelse fra DnFs årsmøte om nei til oljeleting. Forslaget ble behandlet søndag, under posten for innsendte forslag.

Kiøsterud ønsket også å ta opp de vanskelige økonomiske kårene for en rekke eldre forfattere. Han var generelt kritisk til manglende resultater på dette området. Kiøsterud mente at en rapport fra en arbeidsgruppe – som hadde som mandat å vurdere fordeling av midler til (og innretningene til) stipend fra DnFs Vederlagsfond – var tilbakeholdt. Flere enkeltmedlemmer, styrerepresentanter og representanter for arbeidsgruppen tilbakeviste kritikken, selv om alle var enige om viktigheten av å finne tiltak som kan komme seniorforfatterne til gode.

Arbeidsgruppen som bl.a. vurderte de eldres situasjon opp motstipendinnretningene, presenterte sitt arbeide på medlemsmøtet i november. Les referatet her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/medlemsmotet-2022-i-et-notteskall/

Temaet vil, i henhold til handlingsplanen og styrets planer, bli fulgt opp på høstens medlemsmøte.

Tage Pettersen, første nestleder og Høyres representant i Stortingets familie- og kulturkomité, var invitert til å presentere tanker rundt fremtidens litteraturpolitikk.

Tage Pettersen.

Tage Pettersen og Heidi Marie Kriznik i litteraturpolitisk samtale.

Etter en kort innledning satte han seg ned med Heidi Marie Kriznik i en samtale bl.a. om litteraturpolitikk, fastpris, bokloven, konkurransesituasjonen i bransjen og Høyres forslag om moms på bøker.

Etter lunsj ble Vesaasprisen tildelt M. Seppola Simonsen for diktsamlingen Hjerteskog // Syđänmettä.

M. Seppola Simonsen og lederen i Det litterære Råd, Chris Tvedt.

Les vårt intervju med M. Seppola Simonsen her.

Alle årsberetninger, rapporter og regnskap ble godkjent/tatt til etterretning.

Årets forfatterforedrag var ved Herbjørg Wassmo.

Herbjørg Wassmo, her flankert av Heidi Marie Kriznik og kontorleder Kerstin Bennett, holdt forfatterfordraget.

Søndagen åpnet med diktlesning.

Iranske Fatemeh Ekhtesari fremførte sitt dikt på iransk, mens forfatter og oversetter Johanne Fronth Nygren fremførte gjendiktningen.

Deretter fulgte behandlingen av innsendte forslag.

Torgrim Eggen begrunnet forslaget fra flere forfattere i debatten rundt såkalt sensitivitetslesning.

Torgrim Eggen la frem forslaget på vegne av en gruppe forfattere som bl.a. ba styret «i sitt arbeid med revidert/ny normalkontrakt å innarbeide en paragraf som sikrer at forlag og/eller arvinger ikke kan foreta endringer i verket av tidsriktige eller politiske hensyn». Forslaget ble støttet av styret. Årsmøtet vedtok følgende formulering fra styret:

«Styret vil jobbe for at revidert/ny normalkontrakt skal inneholde en paragraf som sikrer at innholdsmessige endringer i verket ut over vanlige språklige oppdateringer ikke er i strid med opphavers ønske. // Forfatterforeningen skal videre bistå skjønnlitterære forfattere som ønsker å sikre seg mot uønskede endringer i tekster og opphavsrettslig materiale som ikke er omfatta av normalkontrakten.»  

DnFs årsmøte 2023

Et forslag som ble lagt frem lørdag, kom fra en annen gruppe forfattere, og inneholdt en uttalelse om at «Den norske Forfatterforening krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses». Forslaget ble avvist etter en debatt. Alle i debatten var enig om at klima og miljø selvsagt er svært viktige temaer i vår samtid. Styret, og flere enkeltmedlemmer  var imidlertid bekymret for at foreningen ved å ta stilling til en resolusjon utenom foreningens kjerneområde ville måtte ta stilling til andre politiske saker som heller ikke var innmeldt på forhånd, og der uenigheten kunne være større enn i klimasaken. Det ble også påpekt at slike politiske saker kunne risikere å splitte foreningen, og videre at det var mer naturlig for DnF å vedta resolusjoner knyttet til litteratur- og kulturpolitikk.

Det ble kø under avstemningen knyttet til et forslag om å si nei til oljeleting.

Etter en skriftlig avstemning ble det klart at 55 stemte nei til forslaget, 25 ja, mens 10 stemte blank eller avholdt seg fra å stemme. Forslagsstillerne oppfordret deretter enkeltmedlemmer om å signere et opprop med samme ordlyd.

Alle styrets forslag ble vedtatt (slik de er presentert fra side 87 i årsmøtedokumentene som er sendt ut til alle medlemmer).

I debatten rundt styrets forslag til handlingsprogram var Erland Kiøsterud – og flere enkeltmedlemmer – urolig for den økonomiske situasjonen for eldre medlemmer og forvaltningen av bibliotekvederlaget og dermed grunnstipendet. Årsmøtet samlet seg bak følgende formulering:

«DnF skal arbeide for å styrke eldre forfatteres økonomi og fortsette arbeidet for å oppnå bedre vilkår for denne forfattergruppa».

DnFs årsmøte 2023Utover denne tilføyelsen ble handlingsprogrammet enstemmig vedtatt. Forslaget til budsjett ble godkjent.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Nye representanter er Brynjulf Jung Tjønn (styreleder), Hanne Ramsdal (styret), Synnøve Persen (Det litterære Råd). De øvrige tok gjenvalg. Valgkomiteen har ny sammensetning, med unntak av Linda Gabrielsen som fortsetter.  

Styret vil se slik ut for perioden mars 2023–mars 2024:

Leder: Brynjulf Jung Tjønn

Nestleder: Amalie Kasin Lerstang

Styremedlemmer:                 

Jens M. Johansson                 

Sandra Lillebø                        

Endre Ruset               

Mathias R. Samuelsen           

Hanne Ramsdal                     

Bjørn Vatne                

Det litterære Råd vil se slik ut for mars 2023–mars 2024:

Bokmål:                                 

Kristin Berget

Thomas Lundbo

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen

Chris Tvedt

Nordsamisk/bokmål:

Synnøve Persen

Nynorsk:         

Kjersti Rorgemoen

Nils Henrik Smith

Opptakskomiteen ser slik ut for mars 2023 – mars 2024:

Bokmål:

Victoria Kielland

Morten Langeland

Pål Gerhard Olsen

Nynorsk:

Kristin Auestad Danielsen

Øystein Vidnes

Økonomirådet ser slik ut for mars 2023–mars 2024:

Leder av DnF

Mikkel Bugge

Linni Tiller (ekstern)

DESISORER 2023:                  

Mette Karlsvik

Tom Egeland  

Valgkomité for mars 2023–mars 2024

Hans Petter Blad

Linda Gabrielsen

Ingvild Holvik 

Sandra Lillebø (styrets representant)

Thomas Lundbo (rådets representant)         

Pål Gerhard Olsen (opptakskomiteens representant)

Nestleder Emilie Kasin Lerstand takket av Heidi Marie Kriznik.

Etter valgene ble Heidi Marie Kriznikk takket av, selv om hun formelt fortsetter frem til juni. Årsmøtet hilste henne med stående applaus.

Nyvalgt DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn inntok talerstolen for å takke årsmøtet.

Brynjulf Jung Tjønn takket for årsmøtets tillit.