Medlemsmøte om Frankfurt og ytringsfrihet

Medlemsmøtet ble innledet av DnF-leder Heidi Marie Kriznik. Les lederens innledning her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/velkommen-til-medlemsmote#.WhlbiUriaUk Programmets første del handlet om Norge som hovedland i Frankfurt i 2019 og…

unnamed__x

Medlemsmøtet ble innledet av DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

Programmets første del handlet om Norge som hovedland i Frankfurt i 2019 og om norsk litteratur på tysk. I panelet, som ble ledet av Øystein Vidnes, satt Katrin Trometer, Suhrkamp Verlag, Margit Walsø, NORLA, Gina Winje, Winje Agency og Henrik Francke, Oslo Literary Agency.

Etter lunsj presenterte Forfatterforeningens internasjonale utvalg, ved IU-leder og styremedlem Øivind Hånes, sitt arbeid.

Etter en opplesning ved den polske forfatteren Jacek Dehnel handlet det om ytringsfrihet.

  • Les DnF-leder Heidi Marie Krizniks introduksjon her:  http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/om-ytringsfrihet-i-europa#.WhmAxUriaUk 

Siste punkt på møtets dagsorden var ytringsfrihetssituasjonen i Polen ved forfatteren Jacek Dehnel.