Småforlagene: Juritzen seiler under falskt flagg i sin kamp mot storforlagene og fastprisavtalen på bøker

Suksessforlegger Arve Juritzen seiler under falskt flagg når han taler småforlagenes sak mot forlagsgigantene og fastprisavtalen. Det hevder Manifest-forlegger Håkon Kolmannskog og hans forleggerkollega Alexander…

Arve Juritzen lite

Suksessforlegger Arve Juritzen seiler under falskt flagg når han taler småforlagenes sak mot forlagsgigantene og fastprisavtalen. Det hevder Manifest-forlegger Håkon Kolmannskog og hans forleggerkollega Alexander Leborg i Minuskel. Ikke helt overraskende er Juritzen uenig. – Trist at de ikke forstår at de på denne måten er med på å legitimere et monopolsystem som gjør at deres bøker er usynlige i butikkene og ikke når frem til leseren, sier han.

Kolmannskog og Leborg er henholdsvis leder og medlem i Forleggerforeningens småforlagsutvalg. I en kronikk i Aftenposten skriver de at «Arve Juritzen har klart å skapa eit bilete av at Noreg er eit slags sovjetisk unnatak i ei verd som elles praktiserer fri, uhilda tevling på bokprisar».

Utgangspunktet for kronikken er at Juritzen går imot fastprisavtalen på bøker. I kronikken skriver de at forlegger Arve Juritzen de siste årene har posisjonert seg som forsvareren av små, uavhengige forlag. Samtidig er Juritzen forlag et av de mest suksessfulle hva gjelder bestselgere. Derfor er han en av de få som trolig vil tjene økonomisk på en overgang til fri priskonkurranse, skriver de.

Les kronikken i sin helhet her:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4025635.ece

Les mer om Juritzens forlagssuksess her:

Juritzen forlag med flest bestselgere i 2010

I kronikken skriver Kolmannskog og Leborg:

«I NRKs Dagsnytt vart Juritzen nylig konfrontert med at han jo alt i dag driv eit av Noregs mest profitable forlag – kvifor er han då stadig ute og syt og klagar? «Det som er mitt problem er at eg blir så utruleg provosert av urettferdigheit», var svaret. Juritzen er ein dyktig forleggjar av bestseljarlitteratur. Men nettopp fordi han er så dyktig i dette kommersielle spelet, er det naudsynt å sjå bak retorikken. Juritzen er ein av dei veldig, veldig få som truleg vil tena økonomisk på overgang til fri priskonkurranse. For ordens skuld: Det er ikkje slik at Arve Juritzen er bunde av noko fastprisavtale i dag. Han står utanfor Forleggerforeninga og har alt i dag fri pris. Det han vonar å oppnå, er å tena endå meir i ein deregulert marknad.»

Forlegger Arve Juritzen sier i en kommentar til DnFs hjemmeside at han selvfølgelig ønsker høyest mulig pris for sine bøker.

– Jeg er jo ikke dum, sier han, i alle fall ikke SÅ dum. Men jeg har valgt andre veier for å fremme mine forfattere og resultatene taler for seg. For når bøkene ikke tas inn av bokkjedene eller ikke synliggjøres i butikkene, hjelper det ikke med høye priser. Resultatet er og blir null. Det samme gjelder kampen for høyere royalty. Det hjelper overhode ikke noe med fem prosent bedre royalty for forfatterne når dagens system fører til at boken ikke når leserne. En usolgt bok gir innen royalty selv om prosentsatsen er høy.

Juritzen sier videre: – Forleggerne Håkon Kolmanskog fra Manifest og Alexander Leborg fra Minuskel forlag er stolte medlemmer av Forleggerforeningens småforlagsutvalg. De er sikkert også stolte av den årlige katalogen «Årets beste bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforeningen». Det er trist at de ikke forstår at de på denne måten er med på å legitimere et monopolsystem som gjør at deres bøker er usynlige i butikkene og ikke når frem til leseren. Hadde de enda valgt å kalle sin forening «uavhengige forlag», så hadde de i alle fall valgt et positivt stempel. Jeg lurer på hva forfatterne synes om å havne i katalogen stemplet småforlagene. Hvordan gagner dette forfatterne? At et slikt skille gagner Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm sier seg selv.

Forlegger Juritzen har også noen gode råd til Forfatterforeningen på veien:

– Jeg skulle ønske at Forfatterforeningen også engasjerte seg i debatten for å fjerne den totale kontrollen Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm har over boknorge. Det må være viktigere for Forfatterforeningen å sørge for et mer mangfoldig bokmarked der forfatternes bøker når frem og selges. Det skaper mer royalty, mye mer enn fem prosent ekstra av null. Forfatterforeningen burde også være bekymret over at en stadig større andel av bokkrona havner hos bokkjedene i stedet for hos forlagene. Det er sammen med forlagene at forfatterne skaper sine bøker, sitt levebrød. Svekkes forlagene svekkes forfatterne. Nå som politikerne endelig skal evaluere bokavtalen, håper jeg alle uavhengige forlag og Forfatterforeningen kan stå sammen og kjempe for det som er viktig: Begrenset eierskap, lavere andel av bokkrona til butikkjedene, et klokere og mer effektivt system for breddelitteraturen og forbud mot lukkede distribusjonskanaler. Først da vil økt royalty få en betydning, sier Arve Juritzen.