Årsmøtet oppsummert

Med 240 deltagere ble Den norske Forfatterforenings rekordstore årsmøte avholdt på Hotel Bristol den 9-10. mars 2024.

Årsmøtet startet med en markering av Ytringsfrihetsprisens 30-årsjubileum, der Sumaya Jirde Ali leste en tekst om blant annet hva det å flykte gjør med et menneske og situasjonen i Palestina. Hanne Ramsdal, leder av internasjonalt utvalg, leste deretter innstillingene for Ytringsfrihetsprisen 2023. Denne er delt mellom den ukrainske forfatteren Victoria Amelina som mistet livet i et bombeangrep i fjor sommer og Salman Rushdie.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery holdt en kort tale om hvordan ytringsfrihet er grunnleggende for ethvert demokrati, og poengterte at årets vinnere er eksempler på at ytringsfrihet i mange tilfeller er et spørsmål om liv eller død. Jaffery delte ut blomster og diplom til Yaryna Grusha som tok imot prisen på vegne av Amelina. Grusha oppfordret i sin tale alle som lever til å bruke sin stemme til å fortelle om dem som ikke lenger kan.

Lubna Jaffery og Yaryna Grusha.

Vi fikk deretter se en videohilsen fra Rushdie, der forfatteren blant annet takket Aschehoug og forlegger William Nygaard. Han snakket om at han opplever at det er vanskelige tider for forsvarere av ytringsfriheten og at mange unge i dag feilaktig ser ut til å akseptere sensur og scenenekt som nyttige verktøy. Rushdie understrekte at det, under sensur, alltid vil være minoriteter som lider.

DnFs avtroppende leder Brynjulf Jung Tjønn tok deretter sin første av mange turer opp på talerstolen for å presentere styret, åpne møtet og oppfordre medlemmene til å holde en saklig tone gjennom helgen, lytte til hverandre og respektere eventuelle meningsforskjeller. Vi fikk opplyst at medlemsveksten er formidabel, fra 728 i fjor til 762 i år, med 17 søknader som venter på godkjenning. Jung Tjønn presenterte gjester og nye medlemmer, før avdøde medlemmer ble minnet. Minneordene ble etterfulgt av ett minutts stillhet.

Avtroppende leder Brynjulf Jung Tjønn presenterer styret og åpner møtet.

Så ble årsmøtet konstituert. Karine Nyborg ble valgt til møteleder, Aasne Linnestå bisitter, og sekretariatet referent. Det var også valg av redaksjonskomité, fullmaktskomité og tellekorps, samt en godkjenning av dags- og forretningsorden.

Et tillegg av en sak utenfor årsmøtepapirene, en uttalelse om situasjonen i Palestina med utgangspunkt i ytringsfrihetsspørsmål, ble enstemmig vedtatt å kunne tas opp neste dag. Etter dette fulgte en diskusjon om styrets forslag om å justere inntakskriteriene fra at en forfatter må ha utgitt to bøker, der én har litterær kvalitet, til at en forfatter må ha utgitt én bok av litterær kvalitet, for å kunne bli medlem. Talerlisten var lang, og de fleste stilte seg bak forslaget, med oppfordringer om at foreningen ikke må gi etter på kvalitetskriteriet og fortsette å verne om de sårbare uttrykkene. Mot lunsj kunne en kanskje merke at blodsukkernivåene begynte å bli lave, da var det godt for mange med et avbrekk med et besøk innom hotellets rikholdige buffé.

Adelheid Seyfarth på talerstolen.

Etter lunsj ble Tarjei Vesaas’ debutantpris utdelt til Monica Goksøyr for novellesamlingen Slemme jenter av Rådets avtroppende leder, Chris Tvedt. Goksøyr holdt en rørende og morsom tale, som langt på vei bekreftet at hun er en svært språkstødig debutant og en verdig vinner av prisen.

Monica Goksøyr mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Da prismottaker med følge hadde forlatt salen, fulgte en gjennomgang av årsmeldinger og oppfølging av handlingsprogrammet for 2023.

DnFs nestleder Amalie Kasin Lerstang snakket om kunstneres sosiale rettigheter og Jung Tjønn snakket blant annet om arbeidet med stortingsmeldingen Kunstnarkår, der det har vært viktig for foreningen å få gjennomslag for en fortsettelse av ordningen med fagfellevurdering, og at kunstnerorganisasjonene beholder sekretariatsfunksjonen i forbindelse med Statens kunstnerstipend. Dette for å begrense byråkratisering og sikre armlengdes avstand.

Under punktet «Hemstugu» oppfordret påtroppende leder Bjørn Vatne alle til å benytte den enkle hytta i Tynset kommune. «Har dere barn, må de lære å gå på utedo», var blant argumentene.

Erland Kiøsterud løftet spørsmålet om avviklingen av foreningens pensjonsfond under pandemien og etterlyste bedre ordninger for forfattere over pensjonsalder. Jung Tjønn begrunnet avviklingen med at ordningen var ulovlig, ettersom vederlagsmidler ikke kan disponeres til ordninger som bare gjelder foreningsmedlemmer.

Chris Tvedt, leder i Det litterære Råd og Pål Gerhard Olsen, leder i opptakskomiteen, leverte sine årsmeldinger til orientering. Resterende årsmeldinger og regnskap ble presentert til henholdsvis orientering og godkjenning.

Pål Gerhard Olsen.

Etter en kort kaffepause holdt Anne Oterholm årets forfatterforedrag, som handlet om litteraturpolitikk og Den norske Forfatterforeningen. Oterholm fortalte at DnF i hennes øyne alltid har jobbet for kollektive løsninger og understrekte at det ikke er det samme om det bare selges bestselgere og klassikere, eller om det skrives og utgis en bredde av litteratur. «Å jobbe med litteraturpolitikk er som å skrive en bok», sa hun fra talerstolen. «Noen avsnitt må skrives igjen og igjen, og igjen».

Anne Oterholm under forfatterforedraget.

Det ble deretter først avholdt klubbmøter, så et møte for nye medlemmer i Mauriske salong, før en aperitiff ble avløst av middag i Bristol Hall. Denne gled over i dans til DJ Saunasatans DJ-session med tittelen: Humisseeva harju – kvensk for Stormfulle høyder.

Møte for nye medlemmer.
Middag i Bristol Hall.

Søndag morgen var det likevel godt oppmøte da møtet rullet i gang klokken 10.30. Det var mye på programmet, aller først ytterligere markering av Ytringsfrihetsprisens 30-årsjubileum. Kirsti Blom fortalte om den første tildelingen av prisen til den palestinske forfatteren Izzat Ghazzawi i 1994, samt historikken til prisen og arbeidet med Internasjonalt utvalg.

Steinar Opstad og Aasne Linnestå leste tekster av den kurdiske poeten Ilhan Çomak, som mottok prisen i 2021 og straks er aktuell med en diktsamling på norsk, Elvene renner ut av kartene, som utgis av Gyldendal. «Kropper kan sperres inne, ikke tanker», siterte Opstad Çomak.

Steinar Opstad og Aasne Linnestå.

Wera Sæther, som mottok Ytringsfrihetsprisen i 2012, leste også en vakker tekst.

Deretter fulgte en debatt om hvordan foreningen skal forholde seg til nyoppståtte politiske saker, samt de innsendte forslagene om at foreningen skal si nei til oljeleting og starte samtaler med Forfatterforbundet om en mulig sammenslåing av de to foreningene.

Etter noen timer med gode diskusjoner og grammatiske korrigeringer, med en spisepause et sted derimellom, ble det vedtatt en resolusjon om at årsmøtet krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart, samt en solidaritetsuttalelse med sivilbefolkningen og de som arbeider for det frie ord i Palestina. Flertallet vedtok også å endre inntakskravet til at man må ha utgitt «én bok av litterær kvalitet», så nå kan også debutanter søke medlemskap i DnF.

Det stemmes.

Klokka var nå passert møtets planlagte avslutningstidspunkt, men toget dundret videre med valgkomiteens redegjørelse for innstilling til nye tillitsvalgte, ved Linda Gabrielsen.

Det kom ikke inn noen benkeforslag, og valgene ble gjennomført ved akklamasjon. Avtroppende tillitsvalgte, både til stede og ikke, ble takket av.

Mathias R. Samuelsen takkes for sitt arbeid i styret, Chris Tvedt for sin tid i Det litterære Råd.

Nestleder Amalie Kasin Lerstang takket Brynjulf Jung Tjønn for godt samarbeid i året som var og truet ham til å fortsette å skape gode leseropplevelser for ikke å havne i hennes personlige svartebok.

Jung Tjønn og Kasin Lerstang.

Ny leder Bjørn Vatne holdt en engasjerende tordentale om tiden som kommer, og hvordan vi forfattere blant annet må møte kunstig intelligens gjennom å øve oss på å artikulere hva det er vi kan tilby som er uunnværlig. Han oppfordret oss også til å fremsnakke kunsten og dens vilkår for å bøte på den opplevde kunstnerforakten som summer fra både internettets mørke kroker og ellers i samfunnet.

Forfatter og leder av kjøtt og blod.

Møtet endte til slutt omlag én time på overtid, og møteleder takket alle deltagere for opprettholdelsen av et godt debattklima under hele helgen.

Avtroppende og påtroppende leder.

Andre merknader

Det ble registrert at det blå neonlyset i taket under lørdagens møte var byttet ut mot et rosa under middagen, for så å glimre med sitt fravær på søndagen. En metafor? I så fall for hva?

På motefronten virker medlemsmassen å være omtrent 50/50 delt mellom joggesko og ulike former for skinnsko, der årets uoffisielle pris for «beste fottøy» går til Birger Emanuelsen, som lørdag entret talerstolen i sokkelesten og søndag i bunadssko.

Prisvinnende sko.

Den uoffisielle prisen for «beste håndtering av mikrofonstativ» går til avtroppende leder i Rådet, Chris Tvedt, som med kyndige og stødige hender justerte både opp og ned på det hersens stativet med en kompetanse og trygghet som både inspirerer og er misunnelsesverdig (åpen for kursing av debutanter/alle andre forfattere i mikrofonstativets uendelige muligheter, nå som tid brukt på rådsarbeid frigjøres?). Gratulerer til begge!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Styret ser slik ut fra mars 2024 til mars 2025:

Leder: Bjørn Vatne – ny

Nestleder: Amalie Kasin Lerstang – gjenvalg

Styremedlemmer: Jens M. Johansson – gjenvalg

Sandra Lillebø – ikke på valg

Oda Malmin – ny

Sivert Nesbø – ny

Endre Ruset – gjenvalg

Hanne Ramsdal – ikke på valg

Det litterære Råd ser slik ut fra mars 2024 til mars 2025:

Bokmål: Jørgen Brekke – ny

Thomas Lundbo – ikke på valg

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen – ikke på valg

Aina Villanger – ny

Nordsamisk/bokmål: Synnøve Persen – ikke på valg

Nynorsk: Kjersti Rorgermoen – ikke på valg

Nils Henrik Smith – ikke på valg

Opptakskomiteen ser slik ut fra mars 2024 til mars 2025:

Bokmål: Morten Langeland – ikke på valg

Pål Gerhard Olsen – ikke på valg

Sara Li Stensrud – ny

Nynorsk: Olaug Nilssen – ny

Erlend Skjetne – ny

Desisorer:

Heidi Marie Kriznik – ny

Anne Oterholm – ny

Økonomirådet ser slik ut fra mars 2024 til mars 2025:

Leder av DnF – ikke på valg

Mikkel Bugge – gjenvalg

Linni Tiller (ekstern) – gjenvalg

Valgkomiteen:

Hans Petter Blad – gjenvalg

Linda Gabrielsen – gjenvalg

Ingvild Holvik – gjenvalg

Jens M. Johansson (styrets representant) – ny

Nils Henrik Smith (rådets representant) – ny

Pål Gerhard Olsen (opptakskomiteens representant) – gjenvalg