Boklov: – Lytt til forfatterne!

Vi er mer enn klare for endelig å få bidra inn i prosessen med ny boklov, fastslår DnF-leder Heidi Marie Kriznik, som åpner med følgende råd: Lytt til forfatterne!

Av DnF-leder Heidi Marie Kriznik

Lytt til forfatterne!

Forfatterforeningen er svært glade for at kulturminister Anette Trettebergstuen setter i gang arbeidet med boklov kun få dager etter at hun har begynt i jobben. Det tolker vi som et sterkt engasjement for nettopp bredden og mangfoldet i norsk litteratur. For oss er det viktig at forfattere og oversettere gjennom et lovarbeid nå sidestilles med bokhandlere og utgivere og får samme mulighet (som de har hatt gjennom bokavtalen) til å påvirke litteraturens rammevilkår. Vi er mer enn klare for endelig å få bidra inn i prosessen!

For Forfatterforeningen er det avgjørende at loven innrettes etter formålet med norsk litteraturpolitikk. En boklov må ivareta bokkjøperne og lesernes forskjellighet og behovet for et synlig, tilgjengelig og bredt utvalg av bøker på ulike utsalgssteder. Forfatterforeningen vil fremheve  at en lov utformes slik at spredning og formidling av alle typer bøker styrkes sammenligna med dagens situasjon.

Det er også viktig for Forfatterforeningen at boklovsarbeidet bygger på fakta og ulike rapporter om prising av bøker som allerede foreligger. Disse viser at  at den gjennomsnittlige bokprisen påvirkes lite av om det er fast eller fripris. I et friprisland forblir gjennomsnittsprisen på samme nivå eller den går litt opp. I et friprisland får ofte bestselgerne lavere gjennomsnittspriser enn bestselgere i land med faste bokpriser, mens titler som ikke selger i stabler synes å få noe økte gjennomsnittspriser i friprisland. Det betyr at i land med frie bokpriser så vokser bestselgerstablene seg stadig høyere. 

Og ikke minst viktig: Fastprisen gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers ganske så uforutsigbar forfatterøkonomi.