«Forfatterne bør få dårligere betalt»

«Forfatterne bør få dårligere betalt ved boksalg, anbefaler Forleggerforeningen». Det skriver Klassekampen i dag.

Klassekampen i dag.

Klassekampen skriver om den nye veilederen der Forleggerforeningen åpner for å redusere royaltysatsen til forfatterne ved boksalg.

Les vår tidligere omtale av denne saken her:

DnF-leder Heidi Marie Kriznik er opprørt.

– Det som er avtalt, må gjelde inntil noe nytt er avtalt! sier hun til DnFs nettsted. – Det finnes ingen hjemmel i normalkontrakten for at forlagsandelen skal vokse mens forfatterandelen skal synke når en bok legges ut til redusert pris. Tvert imot – det var dette normalkontrakten skulle beskytte mot, sier Kriznik.

Forleggerforeningen mener at normalkontrakten i dag er uklar og foreldet og at de derfor har rett til å avtale seg vekk fra normalkontrakten og ta en større andel fra forfatterne. – Derfor ønsker vi dialog med forfatterforeningene for å oppdatere dagens kontrakt, ifølge Forleggerforeningen.

– Det mest utdaterte med normalkontrakten er forlagets heftefradrag som stammer fra en tid da boka var sirlig innbundet, sier Kriznik til Forleggerforeningens ønske om å reforhandle normalkontrakten. – Vi fjerner gjerne fradraget på 15% den dag i dag! sier Kriznik og understreker at ved å åpne opp for individuelle avtaler slik Forleggerforeningen gjør i sin veiledning til forlagene, så undergraves det kollektive avtaleverket.

Forfatterforeningene mener Forleggerforeningen bryter med normalkontrakten når de sier at royaltysatsen kan senkes ved salg og kampanjer.

Les Klassekampens omtale her:

https://klassekampen.no/utgave/2022-03-15/kan-fa-mindre

Torsdag lanserte Forleggerforeningen en veileder til sine medlemmer, der de viser forlagene hvordan den bør tolkes. Der skriver de blant annet at ved store salg og kampanjer ville forlagene gått med tap hvis de skulle gitt forfatterne full royaltysats, skriver Klassekampen.

Dermed åpner de opp for redusert royaltyprosent, altså at forfatterne får en mindre andel av salget enn de ifølge normalkontrakten har krav på.  

– Dette er urovekkende. De åpner for å ta ned royaltysatsen ved salg. Den muligheten har de faktisk ikke i dagens avtale. I andre bransjer ville man kalt dette avtalebrudd eller brudd på tariff, sier Kriznik til Klassekampen.

 Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt i Forleggerforeningen, sier til KK at de har valgt å lansere veilederen for å oppklare misforståelser, og hjelpe medlemsforlagene til å opptre ryddig.

– Når det kommer tilbud om salg, er vi opptatt av at forlagene gir forfatterne god informasjon om innholdet i normalavtalen. Så kan forfatteren velge å takke ja eller nei, sier Borgundvaag til KK. – Handelspraksis har utviklet seg raskere enn dagens normalkontrakt. Det er at det er forlagets oppgave å ivareta forfatternes interesser best mulig, sier han.

Før jul sendte Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Forfatterforbundet brev til Forleggerforeningen der skriver de at forfattere får langt mindre betalt for bøker som er solgt til nedsatt pris enn det normalkontrakten sier.

For skjønnlitteratur sier normalkontrakten at forfattere skal få 15 prosent av de første 5000 eksemplarene, og deretter 20 prosent. Ved salg har imidlertid royaltyen noen ganger blitt halvert, ifølge skribentorganisasjonene.

– Det er ikke akseptabelt, mener Heidi Marie Kriznik. – Det finnes ingen hjemmel i normalkontrakten for at forlagsandelen skal vokse mens forfatterandelen skal synke når en bok legges ut til redusert pris. Tvert imot – det var dette normalkontrakten skulle beskytte mot, sier hun.

– Forleggerforeningen mener at normalkontrakten er i dag er uklar og foreldet. Har de et poeng i det?

– Ja, men hvordan kan man argumentere for at det er mer moderne å ta mer penger fra forfatterne? Ved å åpne opp for individuelle avtaler så undergraver de det kollektive avtaleverket. Det som er avtalt, må gjelde inntil noe nytt er avtalt.

I anbefalingen presiserer Forleggerforeningen at forlagene må være åpne med forfatterne om eventuell redusering av royaltysatsen. Forfatteren er da i sin «fulle rett til å si nei», skriver de.

Denne åpenheten tror ikke Kriznik vil ha så mye å si for forfatterne.

– Forfattere er ofte lojale mot forlaget sitt. Selvfølgelig kan de si nei, men jeg vet selv at de fleste forfattere trenger alle pengene de kan få, sier hun til KK.

Også Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet, og Alexander Løken, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, er kritiske til forleggernes anbefaling.

Også bok365.no omtaler konflikten. Les saken her:

Advokat Hans Marius Graasvold representerer flere av skribentorganisasjonene samt enkeltforfattere, bl.a. Unni Lindell og hennes krav mot Aschehoug. Overfor bok365 karakteriserer Graasvold utspillet fra Forleggerforeningen slik:

– Det naturlige ville vært å først svare på henvendelsen fra skribentorganisasjonene. Det har man valgt å ikke gjøre. I stedet presenterer man sin egen forståelse av normalkontrakten. Dette med påstander, en forståelse, og en argumentasjon som det er lett å finne både feil og svakheter i. Dette vil jeg karakterisere som svært illojalt overfor skribentorganisasjonene, som man i mange tiår har hatt disse avtalene samme med, sier Grasvold til bok365.