Heder og applaus for de belarusiske vinnerne av Ytringsfrihetsprisen

MEDLEMSMØTET: DnFs Ytringsfrihetspris for 2020 ble tildelt de to belarusiske forfatterne Hanna Komar og Dmitry Strotsev på årets medlemsmøte. De ble møtt med applaus på medlemsmøtet.

– De to forfattere representerer hver sin generasjon av aktivister som har gjort en stor innsats og stadig står midt i kampen for ytringsfrihet i Belarus, sa DnF-leder Heidi Marie Kriznik i sin tale til og om prisvinnerne:

– Dmitry Strotsev født i 1963 og er en av de mest respekterte poetene i Belarus, med en sentral posisjon i det litterære miljøet. Strotsev har skrevet 17 diktsamlinger. Han er også forlegger, oversetter og medlem av PEN Belarus. Strotsev ble i likhet med Hanna Komar arrestert for sin deltakelse i protestene i fjor høst. Gjennom hele sitt virke som poet har Strotsev berørt politiske spørsmål i Belarus, og arrestasjonen i fjor høst ble satt i sammenheng med hans daglige publikasjon av dikt på Facebook. I diktene skildres den hensynsløse volden det belarusiske folket blir utsatt for. Strotsev ble dømt til 13 dagers fengsel, uten at det satte en stopper for publiseringen. Fortsatt ytrer han seg aktivt både om undertrykkelsen som foregår og om kraften i de fredelige demonstrasjonene.

– Hanna Komar, født i 1989 er poet og oversetter. Hun har gitt ut to diktsamlinger, Fear of Heights og Recycled. Hun er en del av PEN Belarus og arbeider for ytringsfrihet for forfattere, journalister og skribenter ved blant annet å overvåke rettighetsbrudd og delta aktivt i demonstrasjoner og markeringer. Også gjennom sin litterære produksjon tar hun til orde mot myndighetenes undertrykkelse. Hanna Komar deltok i en av markeringene og ble arrestert i Minsk 8.september 2020. Hun tilbrakte ni dager i fengsel etter å ha vært med i en fredelig demonstrasjon.

– Strotsev og Komar er sterke og modige stemmer for ytringsfrihet og demokrati i Belarus, og vi er svært takknemlige for at de kunne komme hit og være med oss i dag. Vi er glade for å kunne gratulere, ikke bare på e-post, men få fysisk markere de som verdige vinnere av prisen som hvert år tildeles en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Begge deres takketaler kan leses på foreningens nettsider:

Medlemmene fikk deretter møte de to prisvinnerne i en samtale ledet av Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og anerkjent Belarus og Russland-kjenner. 

*