Her er Heidi Marie Krizniks reaksjon på Hurdalsplattformen

Nå gleder DnF-leder Heidi Marie Kriznik seg til arbeidet med ny boklov. – Det er godt å se svart på hvitt i regjeringsplattformen at denne regjeringa vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet, sier Kriznik i en kommentar til samarbeidsplattformen, som ble lagt frem i dag.

– Det er godt å se svart på hvitt i regjeringsplattformen at denne regjeringa vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet, at utsalgsprisen i fastprisperioden, enten boka selges på Sortland eller Ski storsenter, skal være den samme og at alle aktører må forholde seg til det. Det sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik i en kommentar til Hurdalsplattformen. – Fastpris bidrar til å opprettholde bredde. Og leserne skal ha tilgang til et bredt utvalg bøker og gis stor valgfrihet. Jeg ser frem til boklovsarbeidet! sier Kriznik.

Les mer om kultur- og litteraturfeltet i Hurdalsplattformen her:

– I plattformen er det mye å nevne, fortsetter Kriznik, – som at litteraturformidlinga skal styrkes, og at innkjøpsordningene og en leselyst-strategi fremheves i den forbindelse. Styrking av kulturskolen og gjeninnføringen av den kulturelle spaserstokken er også veldig bra. Og selvfølgelig – og ikke minst – styrking av kunstnerøkonomi og satsning på det frie feltet. Og at samiske kultur også trekkes frem og vektlegges.

– At det å legge til rette for pensjon fra første krone er fremhevet i regjeringsplattformen, og en god og rettferdig pensjonsordning for alle, gir meg forhåpninger om at også pensjonsrettighetene til kunstnere vil bli prioritert – og det er på tide, fastslår Kriznik.

– Forfatterforeningen ser frem til en boklov og til at en økt andel av statsbudsjettet vil gå til kunst og kultur. Nå krysser vi fingrene for at regjeringen og den nye kulturministeren leverer på alt de har lovet oss! sier Heidi Marie Kriznik.

Forleggerforeningen: Gode nyheter!

– Forleggerforeningen er i all hovedsak fornøyd med plattformen. Dette er gode nyheter for norske lesere og norsk språk, sier Forleggerforeningens direktør Heidi Austlid. I Hurdalsplattformen vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet. Hurdalsplattformen lover også å styrke litteraturformidlingen både gjennom innkjøpsordningene, en ny leselyststrategi og flere meråpne bibliotek. – Meråpne bibliotek og øket leseengasjement har Forleggerforeningen og litteraturfeltet jobbet for lenge, vi gleder oss til å samarbeide med den nye regjeringa om dette, sier Austlid.

Bokhandlerne: Ønsker ny boklov velkommen

– Vi er svært glade for at Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil legge frem en boklov som sikrer faste priser, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, ifølge bok365. – Det er også gledelig å lese at regjeringen vil styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningen og en ny leselyststrategi.

– Vi er en liten språknasjon og en boklov vil bidra til forutsigbarhet og sikre mangfold, bredde, kvalitet og tilgjengelighet til litteratur over hele landet. Fastprisen sikrer at bokhandelen kan tilby bokkjøpere et stort utvalg av titler, både i fysisk butikk og på nett. Bokhandelen synliggjør bøker der folk er og bidrar til at flere leser. Bare i fjor ble det solgt over 50 000 ulike titler i bokhandelen.

– For å sikre de litteraturpolitiske målene mener vi det er viktig at vi får en enkel lov som likebehandler formater og kanaler og som opprettholder muligheten for effektiv drift og innovasjon. Nå er det viktig at det blir gjort et grundig forarbeid hvor alle parter blir hørt.

Vi ser frem til gode samtaler med den kommende kulturministeren, istemmer Schiøtz.