Kriznik: «Støtteoppropet var ikke presist nok i sin utforming»

«Støtteoppropet var ikke presist nok i sin utforming, og har blitt til noe annet enn det som var intendert,» skriver DnF-leder Heidi Marie Kriznik i denne kommentaren til avstemningsresultatet.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening

Styret har lagt til rette for medlemsdemokratiet, og ønsket å høre hver stemme i diskusjonen rundt støtten til oppropet om enkelte dansekunstneres situasjon i dag. Avstemningen er nå gjennomført og viser at et flertall av medlemmene mener det var feil å støtte oppropet. Det tar jeg til etterretning. Støtteoppropet var ikke presist nok i sin utforming, og har blitt til noe annet enn det som var intendert.

I styret har vi hatt krevende men gode diskusjoner, der ulike syn på saken er blitt drøftet.

Håvard Syvertsen.

I dag ble det offentlig at forfatter Håvard Syvertsen trekker seg fra styret. Håvard har vært en stor ressurs for styret. Han har alltid stilt seg solidarisk med kolleger i utsatte posisjoner, vært prinsipiell i diskusjonene og svært engasjert i ytringsfrihetsarbeidet Forfatterforeningen gjør. Jeg anerkjenner og respekterer valget hans, men det er et stort tap for styret at han trekker seg.  Jeg – og styret – er svært takknemlig for alt han har bidratt med.

Av journalister har jeg i dag blitt spurt om hvordan Forfatterforeningen skal komme videre.

Dette har vært en krevende diskusjon for mange. I Forfatterforeningen skal det være takhøyde for debatter, og debatter har det vært mange av gjennom tidene. Jeg håper imidlertid at debattantene finner sammen for å jobbe videre med det som er viktig for forfattere i Norge nå.  

Forfatterforeningen skal jobbe for kunstnernes ytringsfrihet, for bedret forfatterøkonomi og for kollektive avtaler som løfter hele forfattergruppa, og ivaretar ulike forfattere slik at bredden i norsk litteratur opprettholdes og utvikles.  

I et samfunn prega av raske endringer og større kompleksitet er det viktigere enn noensinne med et mangfold av litterære og kunstneriske uttrykk. Forfatterne og kunstnerne må representere et stadig bredere ytringsmangfold slik at det som skapes kommuniserer på tvers av forskjeller i samfunnet vårt. I en slik sammenheng er også de økonomiske rammebetingelsene grunnleggende.  Forfatterforeningen har mange viktige saker å kjempe for i tida framover.   

Heidi Marie