Nobels fredspris til vinner av DnFs ytringsfrihetspris

Nobels fredspris deles mellom belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettigheter. Forfatterforeningen tildelte Ales Bjaljatski Ytringsfrihetsprisen for 2011.

– Dagens fredspristildeling er en viktig anerkjennelse for de som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i Belarus, Ukraina, og Russland, sier Heidi Marie Kriznik. – Forfatterforeningen har samarbeidet med og bistått belarusisk forfatterforening aktivt siden 2017, og ga Ytringsfrihetsprisen 2011 til Ales. Det er en langvarig kamp Ales har stått i.  I fjor sendte Forfatterforeningen og enkeltforfattere støttebrev til Ales og hans kollegaer i forkant av fengslingsmøte i Minsk. Dette er en viktig anerkjennelse av det arbeidet Ales har gjort, blant annet gjennom menneskerettighetsorganisasjonen Viasna. Og det er en anerkjennelse av alle belarusere som kjemper for sine rettigheter, sier Kriznik

I DnFs begrunnelse om 2011-tildelingen het det at Bjaljatski ble tildelt prisen for sin store innsats og arbeid for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Belarus.

– Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland. De har i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen om årets tildeling.

Bjaljatski har kjempet i over 30 år for menneskerettigheter og en demokratisk utvikling i Belarus. Han er lederen for menneskerettsorganisasjonen Viasna. og har sittet fengslet.

Ales Bjaljatski var et av navnene som ble trukket frem i Forfatterforeningens støttebrev til menneskerettsorganisasjonen Viasna om belarusiske menneskerettsforkjempere og forfattere i 2021. Også flere DnF-medlemmer signerte og sende brevet personlig.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ales_Bjaljatski