Ny nettside!

Forfatterforeningens nye nettside, korona, «Kunst i tall»-rapporten, situasjonen i Belarus og strømmeforhandlingene er blant temaene i Heidi Marie Krizniks desember-brev til medlemmene.

Av Heidi Marie Kriznik , leder i DnF
Leder Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik. Foto: Synnøve Dahl

Kjære forfattere

Brått var det desember.

Det er nå ni måneder siden koronapandemien og smittevernstiltakene kom og hverdagen ble endra for de fleste. Også for mange forfattere. I starten opplevde mange forfattere avlysning av oppdrag, men nå melder flere om «oppdragstørke». Tallene fra Forfatterforeningens inntektsundersøkelse er klare. Takk til alle som tok seg tid og svarte på hvordan forfatterøkonomien har blitt påvirket og i hvilken grad forfattere har benyttet seg av kompensasjonsordningene. Undersøkelsen viser at 60% av forfatterne som svarte, har opplevd nedgang i inntekt. Videre viser svarene at svært få har søkt kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Forfattere er kanskje altfor gode på å ha dårlig råd?

Så her kommer en oppfordring til å søke kompensasjonsordningen. Og hvis du tror du ikke kommer til å få noe, tro om igjen! Svarene vi fikk inn på undersøkelsen viser at nesten samtlige av de få som søkte, fikk søknaden innvilget av NAV. I budsjettforhandlingene har dessuten regjeringspartiene og Fremskrittspartiet nylig inngått avtale om at Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal videreføres ut februar 2021. Så oppfordringen er: Søk!

På nettsiden vår finnes tips til hvordan fylle ut søknaden.

Her er ei lenke til NAV.

Her finner du mer om Forfatterforeningens undersøkelse.

Ellers er en bra ting at det i 2020 ble kjøpt flere bøker enn i fjor. Det viser de siste tallene fra Forleggerforeningen. Norsk skjønnlitteratur økte i overkant av 7 prosent.

Kulturrådets årlige rapport «Kunst i tall» viser, ikke så overraskende, at det er lydbøker og e-bøker som har økt mest i salg.

Styret i Forfatterforeningen hadde årets siste styremøte fredag i forrige uke. Flere av sakene på dagsorden var relatert til internasjonalt arbeid.

Forfatterforeningen oppretta i 2017 en vennskapskontakt med Belarusisk Forfatterforening. Siden presidentvalget i august har folk demonstrert og krevd at president Lukasjenko går av etter drøye 26 år ved makten, og at det avholdes et nytt fritt valg. Siden august har det vært over 30 000 arrestasjoner, 23 journalister sitter nå i fengsel, og rundt 130 politiske fanger. Denne uka har Forfatterforeningen vært i møter med Norsk Pen og Den norske Helsingforskomiteen for å planlegge en støtteaksjon. Ales Bialiatski, tidligere vinner av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris (2011), uttalte nylig at:

«Demonstrantene har holdt på lenge nå, de begynner å bli slitne og de «ferske» desillusjonerte. Vi kan ikke vente så store massedemonstrasjoner over tid, særlig ikke nå i den kalde årstiden. Markeringene må ta andre former. Og det er nå det virkelig gjelder for alle i det internasjonale samfunnet å virkelig vise at dere er med oss, gjennom alle mulige former for solidaritetsaksjoner».

Ales Bialiatski

Vi håper å få på plass en støtteaksjon innen utgangen av desember.  

På det siste styremøtet ble også de pågående forhandlingene drøftet. Forfatterforeningen har, sammen med Forfatterforbundet, forhandlet i over et år overfor forleggerne for å få på plass en kollektiv avtale for strømming av lydbøker. Forhandlingene er tunge og vanskelige. Vi er fremdeles ikke i havn. Spørsmålet mange forfattere, med rette stiller seg, er hvorfor forfatteren skal få mindre igjen for en strømming, enn de får for en pocketbok? Gjennomsnittsbetalingen for pocketboka er 12.50 per eksemplar, mange får mer når paperbacken er ny, men mindre når den har vært i markedet en stund. I oppstartsfasen var alle parter usikre på økonomien i de nye strømmetjenestene. Forlagene tok på seg risikofylte investeringer, og forfatterne bidro med moderat royalty. Nå er både teknologiske tjenester og kundebaser etablert, og eierne av Storytel har så langt tatt ut utbytte både i 2018 og 2019. Lydbokforlaget som drifter strømmetjenesten Fabel kunne melde om over 70 prosent økning av inntektene i fjor. Og ordinært utbytte fra Storytel var 12 millioner i 2019 og 9 millioner i 2018. Strømmeomsetningen har steget med 37.7 prosent. Det er klart forfatterne må få sin andel av denne veksten. Du kan lese flere saker om strømming og andre aktuelle saker på den nye nettsiden til Forfatterforeningen som lanseres nå i disse dager:

www.forfatterforeningen.no

Ja, nettsiden er ny!

Den tolv år gamle nettsiden hadde en tung og uhensiktsmessig struktur og vi så et stort behov for å omstrukturere denne, også for å oppnå dagens krav til universell utforming. Forfatterforeningens symbol, Pegasusen, har også blitt justert noe for å få en god oppløsning digitalt. Jeg synes den nye nettsiden har blitt fin, og jeg håper dere synes det samme.

Nå ønsker jeg dere gode desemberdager, jeg håper at mange pakker inneholder ei bok kjøpt i bokhandelen, og så håper jeg veldig at vi kan møtes til et fysisk møte i 2021.

Innen den tid, ta gjerne kontakt!

Med ønsker om et godt nytt år,

Heidi Marie Kriznik