– Vel blåst digitalt årsmøte!

Digitalt årsmøte, voldgiftssaken, skifte av generalsekretær og NRKs behandling av skjønnlitteraturen er blant temaene i lederbrevet.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DNF

Kjære forfattere

Vel blåst digitalt årsmøte!

Jeg vil benytte anledningen til å takke for at så mange meldte seg på og stemte ved den digitale avviklingen, og jeg vil takke Kari Brænne som trer av fra verv i styret og Cecilie Løveid som trer av fra verv i Det litterære Råd. Anne Oterholm, Håvard Syvertsen og Kristin Berget trer av fra verv i Valgkomiteen, de to siste forblir i sine verv i hhv styret og Rådet.

Jeg vil takke alle stort for innsatsen!

Jeg vil også si takk til de som stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt, og ønske velkommen til de som er nye i verv.  Og jeg vil si takk for tilliten dere har gitt meg ved å gjenvelge meg for to nye år.  Jeg ser frem til å fortsette arbeidet.

I mai/juni blir ny fordeling av den skjønnlitterære andelen av bibliotekvederlaget avgjort ved voldgift. Bibliotekvederlaget er helt avgjørende for hvor mange stipender som kan deles ut fra Forfatterforeningens vederlagsfond, det gjelder arbeidsstipender og diversestipender. Og vi må ta høyde for at voldgiftens beslutning om fordeling av bibliotekvederlaget på nå fem, ikke fire organisasjoner, etter Forfatterforbundets inntreden, vil få konsekvenser for Forfatterforeningens fremtidige budsjetter. Det betyr at det kan bli aktuelt å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte når fordelingen er avgjort. Sekretariatet planlegger også for fysisk medlemsmøte til høsten.

Som nevnt tidligere slutter dessverre Mette Møller 1. juni, etter 15 år i Forfatterforeningen. Mette starter da opp i ny jobb som direktør i Fond for utøvende kunstnere (FFUK). Vi mister en stor ressurs når Mette går videre, og er takknemlig for de årene hun har valgt å være i Forfatterforeningen. Og vi skal takke henne av skikkelig når anledningen byr seg!

På styremøtet sist fredag vedtok styret ansettelsen av ny generalsekretær, Elin Øy.

Elin Øy er per nå konstituert direktør i Bokhandlerforeningen der hun har vært ansatt siden 2008. Hun har solid bransjekunnskap og er kunnskapsrik. Referansene fremhever at hun nyter svært stor tillit i bokbransjen, og at hun er analytisk og retorisk sterk, strategisk, systematisk og har stor arbeidskapasitet. Elin Øy begynner i august, og vi ser frem til det.

«Vi trenger poesien for å ikke glemme at vi er mennesker på jorden», sa NRK-programleder Annelita Meinich da hun ble tildelt prisen Wergelands Åre i 2014, for sitt arbeid med poesiprogrammet Diktafon på P2. Tre år seinere ble litteraturprogrammene Diktafon og Verdt å lese kuttet fra NRKs sendeflater. Samme sommer la NRK ned podkast-serien Kritikerne, der NRKs fire faste litteraturkritikere anmeldte nye bøker. Kort tid etter oppsto poesiprogrammet Ordet fanger, men også dette ble avsluttet.

Nisjeprogrammene for litteratur har forsvunnet fullstendig fra statskanalens sendeflater. I dag er det bare Åpen bok på P2 som kun er viet litteraturen, i én time hver fredag. Nestleder Amalie Kasin Lerstang og jeg har skrevet en kronikk og påpekt NRKs manglende kulturdekning, den kan du lese her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/hvor-ble-det-av-litteraturmangfoldet-i-nrk/

Etter at Komponistforeningen leverte, og fikk behandla sin klage i Kringkastingsrådet, har flere andre organisasjoner fulgt opp og kritisert den manglende kulturdekningen i NRK. Et opprop fra 18 organisasjoner, deriblant Forfatterforeningen, sto på trykk i VG i forrige uke   www.forfatterforeningen.no/artikkel/kunstnerorganisasjoner-krever-at-nrk-skjerper-dekningen-av-kunst-og-kultur/

Denne uka ble jeg kontaktet av programdirektør i NRK som vil komme i dialog, og høre Forfatterforeningens tanker rundt NRKs litteraturtilbud. Nestleder Amalie og jeg vil møte i NRK rett etter påske. Kom gjerne med innspill til oss før det møtet.

Og ta kontakt hvis det er noe dere ønsker å diskutere, ta opp eller drøfte med foreningen deres.  Men mandag 29. mars til og med mandag 5. april er vi påskestengt.

Avslutningsvis legger jeg ved en lenke der du kan lytte til, og lese talen til de to vinnerne av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris for 2020, Hanna Komar og Dmitry Strotsev, to forfattere som har gjort og gjør en stor innsats for ytringsfrihet i Belarus

Jeg ønsker dere en riktig god påske.

Vi høres, og ses. Beste hilsen Heidi Marie