Organisasjonene vil drøfte tiltak mot seksuell trakassering i bokbransjen

Kriznik: – Agnes Ravatn peker på flere viktige utfordringer

Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik Foto: Synnøve Dahl

Forfattersentrum, Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene er i dialog og vil møtes for å drøfte håndteringen av seksuell trakassering i bokbransjen.

– Agnes Ravatn peker på flere viktige utfordringer i sin kronikk om seksuell trakassering i bokbransjen, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik i en kommentar til saken «Den himmelske freds Sehesteds plass?» som sto på trykk i Aftenposten 8. november.

– Det at forfattere ikke er å regne som ansatte og ikke har noen arbeidsgiver å henvende seg til, gjør forfattere ekstra utsatte, påpeker Kriznik. – I et fritt felt uten ansettelsesforhold der makten kan være uformell men like fult representere stor asymmetri mellom partene, er det ekstra utfordrende når det ikke finnes en tillitsvalgt eller noe verneombud å gå til.

Kriznik minner om at foreningene i bokbransjen i 2017 gikk sammen om Retningslinjene mot seksuell trakassering

– Det er rett som Ravatn skriver at Forfatterforeningen kan lytte til varslere, men vi kan også bistå skjønnlitterære forfattere uavhengig av medlemskap. Det er nedfelt i vedtektene våre, sier Kriznik. – Men som Ravatn skriver, vi kan ikke gjøre mye mer enn å lytte og gi råd og informasjon om hvor de som kontakter oss kan ta kontakt for eventuell videre oppfølging.

Men er det straffbare forhold må rådet være at straffbare forhold bør meldes til politiet, påpeker Kriznik.

– Jeg forstår veldig godt at Ravatn stiller spørsmål ved hvor vi kan vise forfattere videre, sier hun. – All den tid det ikke finnes noe verneombud, eller noen annen instans for henvendelse. Det skal vi i bokbransjen sette oss ned og diskutere nå. Forfattersentrum, Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene er i dialog og vil møtes for å drøfte hvorvidt det er mulig med mer konkrete tiltak, og også hvorvidt vi bør gjøre som i Danmark, der begge de danske forfatterforeningene og forleggerforeningen har gått sammen om å lage en bred undersøkelse i litteraturbransjen for å avdekke omfanget av trakassering.  

Bokbransjens retningslinjer mot seksuell trakassering: 

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings og mentorrelasjoner.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8.
Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes og beskrives slik:

1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.
Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst og/eller bildemeldinger.

Hvem skal det sies fra til?

Enhver som opplever eller er vitne til slike hendelser oppfordres til å si ifra.
Er du ansatt i en bedrift eller organisasjon kan du si fra til din nærmeste overordnede eller andre i virksomheten som har ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder.
Du kan si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, som så igjen skal følge opp henvendelsen overfor rette vedkommende i virksomheten.
Hvis informasjonen gjelder en sak som kan involvere ledere i virksomheten, eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du første sa fra til, kan du kontakte styreleder.
Dersom du ikke ser mulighet til å si fra gjennom virksomheten kan du si fra gjennom en fagforening eller andre du har tillit til. Dette vil ofte gjelde om du er i en rekrutteringsprosess eller utenfor et konkret arbeidsforhold.

Er du ikke ansatt, kan du ta kontakt med din organisasjon i bokbransjen. Ledelsen, styret eller en som har fått særlig ansvar for dette området i organisasjonen vil bistå deg.

Straffbare forhold bør meldes til politiet.

Reaksjon

Arbeidsgiver/oppdragsgiver plikter å forebygge og forhindre at trakassering skjer på arbeidsplassen, jfr. likestillingsloven § 25.
Arbeidsgiver/oppdragsgiver skal følge opp informasjonen og undersøke påstandene grundig.
Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre 
ytterligere trakassering på arbeidsplassen og ellers i yrkeslivet.

Arbeidsgiver/oppdragsgiver skal følge opp informasjonen og undersøke påstandene grundig.
Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre
ytterligere trakassering på arbeidsplassen og ellers i yrkeslivet. 

Den som sier fra skal så raskt som mulig få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet.
Dersom den som sier fra mener at virksomheten ikke tar sitt ansvar jfr. likestillingsloven, kan forholdet
meldes til Arbeidstilsynet.
Tar du kontakt med en av bokbransjens organisasjoner vil de lytte og følge deg opp, samt gi råd og
informasjon om hvor du kan ta kontakt for eventuell videre oppfølging.

Forebygging

Alle må aktivt fremme holdninger som ikke tillater trakassering. Bransjeorganisasjonene vil forebygge
seksuell trakassering ved å bevisstgjøre medlemmene på hva seksuell trakassering er og hvordan man
kan unngå uønskede situasjoner. Organisasjonene vil jobbe løpende med forebygging og vil vurdere å
utarbeide yrkesetiske retningslinjer tilpasset den enkelte organisasjon og virksomhet.

Aktsomhet

Personer som befinner seg i en maktposisjon må opptre særlig varsomt:
– Arbeidsrelaterte møter bør bære preg av tydelige rammer for en arbeidssituasjon, det gjelder blant annet valg av sted, tid og deltakere og hva målet med møtet er.
– Vær spesielt oppmerksom på arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.
– Vær spesielt forsiktig i utdanning-, veiledning- og mentorsituasjoner.
– Ha et bevisst forhold til alkohol i jobbsammenheng og følg gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer.
– Skill tydelig mellom private og profesjonelle roller.

29.11.2017

Utarbeidet i fellesskap av:
Den norske Forfatterforening
Norske Barne- og ungdomsbokforfattere
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Forfattersentrum
Bokhandlerforeningen
Den norske Forleggerforening