Populære digitale møter mellom forfattere og lesesirkler

I regi av DnF fikk 20 lesesirkler over hele landet møte en av sine favorittforfattere. I sin rapport til Kulturrådet melder DnF at arrangementene ble svært vellykkede. Lesesirklene og forfatterne er begeistret for tiltaket.

Av Tom Egeland
Slik ble lesesirklene presentert på DnFs nettside.

I juni 2020 fikk DnF 150 000 kroner fra Kulturrådet til korona-tiltaket digitale lesesirkler. Formålet var å la forfattere og lesere møtes og gi deltakere i lesesirkler mulighet til å treffe forfatteren av den boka de leste. 

Les presentasjonen av nyheten her.

Tanken var å låne bort tjue skjønnlitterære forfattere til tjue lesesirkler rundt om i landet. Forfatterforeningen oppfordret skolebibliotek, folkebibliotek og bokhandlere til å dele informasjon om prosjektet. 

Det kom inn 27 søknader. Søknadene kom fra bibliotek, litteraturhus og private lesesirkler over hele landet. Det ble trukket ut 20 vinnere.

Les invitasjonene som DnF sendte ut her og her.

Forfatterne som deltok var Hanna Stoltenberg, Odd Klippenvåg, Roskva Koritzinsky, Lasse Fosshaug, Kjersti Rorgemoen, Ørjan N. Karlsson, Alicia Thi Nguyen Ryberg, Bjørn Vatne, Linn Strømsborg, Nina Lykkes, Tore Renberg, Zeshan Shakar, Kyrre Andreassen, Kristian Klausen, Rune Christiansen, Ellisiv Lindkvist, Olaug Nilsen, Ingvild Solstad-Nøis, Aasne Linnestå og Gert Nygårdshaug.

«Noen navn gikk igjen på lista over hvilke forfattere de ønsket å møte, men det var et ganske stort spenn i hvem folk ønsket å møte,» skriver DnFs Jeanette Hansen i sin rapport:

«Alt fra etablerte forfattere til årets og fjorårets debutanter. Noen av lesesirklene var helt åpne for å bli tildelt en forfatter, så i noen tilfeller valgte vi ut noen vi mente passet konseptet godt. Sånn sett var det noen lesere som oppdaget nye forfattere de ellers ikke ville lest.»

Forfattermøtene ble gjennomført høsten 2020 og et par vinteren 2021. En av lesesirklene var drevet av to frivillig via Facebook. Her fikk mellom 80 og 90 deltakere muligheten til å møte Tore Renberg samme dag som han vant Brageprisen.

Selv opplevde Tore Renberg det digitale møtet med lesesirkelen som fint. «Til akkurat slike ting funker nettet godt, synes jeg, på grunn av interaktiviteten,» rapporterer han, og påpeker at digitale møter er veldig avhengig av nivået på arrangøren som driver sirkelen. Til opplesning eller debatt vil formatet fungere mindre godt, mener Renberg.

«Vi fikk tilbakemelding fra lesesirklene på svært vellykkede og engasjerte møter med forfattere,» heter det i DnFs rapport. «Det var tydelig at lesesirklene også hadde forberedt seg godt. Møtet var satt til å vare 1 timen, men flere meldte tilbake at de satt i nærmere to timer. I flere av tilbakemeldingene ytret lesesirklene et ønske om å gjenta dette. Vi har også fått flere tilbakemeldinger va forfatterne som deltok, på at dette var et veldig bra tiltak og at de synes det var veldig spennende diskusjoner.»  

«Tusen takk til Den norske Forfatterforening som ga oss et fantastisk møte med Linn Strømsborg. Og hjertelig takk til forfatteren som virkelig bød på seg selv! En utrolig givende jubileumsopplevelse ble det,» skrev Mette Børja i en av lesesirklene etter sitt forfattermøte med Linn Strømsborg.

Fride Kramer Riseng meldte inn følgende om møtet med Ørjan Nordhus Karlsson:

«Vi er (tidligere/aktuelle) elever ved Forfatterskolen.no. I tillegg til ukentlige webinarer på skolen, er det også åpne webinarer med mulighet for å skrive spørsmål og kommentarer underveis. Jeg vil likevel si at å få møte Ørjan ble en helt annen opplevelse. Selvfølgelig hadde det mye å si at vi alle hadde lest – diskutert – Blå storm på forhånd, men det var definitivt mer lærerikt å kunne spørre underveis.  Jeg tror ikke Ørjan selv forsto hvor glade vi var for treffet, – vi satt ytterligere halvannen time og diskuterte innholdet etter at han logget av.»   

Ørjan N. Karlsson er helt enig. «Jeg hadde et utmerket møte med min gruppe,» sier han. «Vi gikk over tiden, og gruppen hadde lest og var veldig engasjert.» Han anbefaler at digitale forfattermøter videreføres. «Mange av disse skrive- og lesegruppene er nettbasert og medlemmene bor på forskjellige steder i Norge. Så måten vi gjør det under korona bør fortsette,» mener han.

«Vi konkluderte med at samtalen med ham hadde gitt oss et nytt blikk på hans forfatterskap og også forfatterskap generelt,» rapporterer lesesirkelen «Tårnuglene» om sitt møte med Rune Christiansen. «Det var veldig god stemning i møte og Rune ga uttrykk for at vi var ‘avanserte lesere’ med gode spørsmål. Begge parter var tydelig begeistret for samtalen, både form og innhold. Vi vil gjerne komme med en oppfordring til Forfatterforeningen om at dette er et format dere gjerne må gjenta, da det er sjelden vi som lesere kommer så tett på en forfatter vi har blitt kjent med via bøkene.»

Også forfatterne var begeistret for de digitale møtene i korona-tiden:

«Jeg møtte en lesesirkel fra Seljord, de var godt forberedt, satt i et romslig lokale og etter hvert glemte jeg nesten at det var 200 kilometer mellom oss,» forteller Aasne Linnestå. «Det var dessuten en kjærkommen inntekt i en tid da så mange avlysninger har funnet sted, og ikke minst at man får møtt leserne sine, der ute. Ideelt er det jo ikke med disse møtene, men de fyller godt opp i et tomrom som har vært en utfordring å hanskes med, i perioder. Så stor takk til Forfatterforeningen, som fikk dette til.»

«Jeg opplevde det som ekstra motiverende og inspirerende å få et sånt oppdrag når alt ellers så å si var stengt,» forteller Ellisiv Lindkvist. «Det var morsomt å møte lesesirkelen som jeg i min fordomsfullhet (ha-ha!) hadde trodd var bare damer, men som besto av femti–femti damer og menn. Noe jeg også innrømte overfor dem mot slutten av seansen. Uansett var det gøy å møte lesere og høre deres reaksjoner på en roman fra 2015, en påminnelse om at bøker ikke er ferskvare eller nyheter, men fortsetter å leve, om enn stille liv.»