Kriznik ønsker at forleggerne fjerner «anbefalt praksis» i royalty-striden

– Forleggerforeningen må fjerne sin anbefalte praksis om å kunne ta ned royalty ved kampanjesalg. Nå med en gang! Det ønsker DnF-leder Heidi Marie Kriznik etter at Aschehoug – etter påtrykk fra forlagets forfatterklubb – nå lover å gjennomgå flere års royaltyutbetalinger og etterbetale forfattere som eventuelt har fått for lite.

VG meldte i går at Aschehoug gjør full retrett i striden om royaltyreduksjon ved såkalt «realisasjon».

– I mars la Forleggerforeningen frem en praksis-manual til forleggerne. Det Forfatterforeningen reagerte mest på i den, var at forlag kan avtale seg vekk fra normalroyalty til forfatter ved kampanjesalg, sier Kriznik. – Det er bra at Aschehoug tar forfatternes reaksjoner på alvor og nå sier de vil slutte å ta ned forfatters royalty ved kampanjesalg. Desto større grunn da til at Forleggerforeningen nå fjerner sin anbefalte praksis om å kunne ta ned royalty ved kampanjesalg. Nå med en gang!

Kriznik sier at Forleggerforeningens skriv om en praksis der en kan avtale seg bort fra normalkontrakten, utvanner det kollektive avtaleverket.

– Avtaleverket skal nettopp gi forutsigbarhet til forfatter. Det er det motsatte av hva Forleggerforeningen i sitt praksis-skriv legger opp til. Og åpnes det opp for en praksis med tilleggsavtaler setter det også solidaritetsprinsippet som normalkontrakten hviler på i fare, sier hun.

Kriznik minner om at det kollektive avtaleverket bygger på en grunnleggende solidaritet mellom forfatterne.

– Forfatterne er enige om at debutanten skal ha den samme avtalen med forlaget som den bestselgende forfatteren, at lyrikeren skal ha samme avtale som krimforfatteren, sier Kriznik. – Hvis alle avtalene skal framforhandles individuelt, vil den etablerte forfatteren av bøker som selger i store stabler, ganske sikkert kunne få bedre vilkår enn i dagens normalkontrakt, men fordi de godtselgende forfatterne er solidariske med sine kolleger, løftes inntektsnivået for forfattergruppa som helhet. Det er avgjørende for en sterk og variert norsk samtidslitteratur.

TIDLIGERE SAKER: